Визначення поняття «Lifelong learning» у світовій педагогічній думці

  • О. О. Наливайко
Ключові слова: adult-education, continuing-education, lifelong learning, безперервна освіта, вищий навчальний заклад, концепція, освіта

Анотація

На основі аналізу наукової літератури, автором було проведено глибокий аналіз різних точко зору вчених щодо визначення поняття «Lifelong learning» та його складових частин. Зокрема з’ясовано, що виникнення поняття«Lifelong-learning» є наслідком поступової трансформації освіти як найважливішого елемента соціальної структури. Виявлено, що поняття «Lifelong learning» включає в себе не тільки потенційні можливості особистісного та професійного розвитку протягом усього життя, а й інституційну систему забезпечення безперервності у загальній і професійній освіті та її наступність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абрамова Н. В. Социологические интерпретации концепции «непрерывного профессионального образования взрослых» / Н. В. Абрамова // Журнал социологии и социальной антропологии. № 3 [Электронное издание] – www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2011_3/Abramova_2011_3.pdf – Режим доступа открытый.

Айзікова Л. В. Концепція навчання протягом життя в міжнародних документах і дослідженнях / Л. В. Айзікова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 199, Вип. № 187. – С. 62-64.

Делор Ж. Образование: необходимая утопия / Ж. Делор // М. : Педагогика. – 1998. – Вип. № 5. – 32 с.

Игнатович Е. В. Англоязычные термины со значением непрерывного образования : современный контекст : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=1950. – Назва з екрану.

Константиновский Д. Л. Реальность образования и исследовательские реальности / Д. Л. Константиновский, В. С. Вахштайн, Д. Ю. Куракин // Государственный университет – Высшая школа экономики. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. – 320 c.

Кулик Л. В.Язык. Культура. Экономика: Монография / Под ред. Л. В. Кулик. – М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. – С. 19-20.

Ломакина Т. Ю. Современный принцип развития непрерывного образования / Т. Ю. Ломакина. – М. : Наука, 2006. – 221 с.

Филонович С. Р. Lifelong learning: последствия для высшей школы [Текст] / С. Р. Филонович // Вопросы образования. – М. : ¬Вип. № 4. 2009. ¬– С. 55¬-66.

Department of Education and Science (2000). Learning for Life: Paper on Adult Education. Dublin: Stationery Office. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471201.pdf. – Назва з екрану.

Edwards R. Lifelong learning, lifelong learning, lifelong learning // Field J., Leicester M. (eds.) Lifelong learning: education across the lifespan. London: Routledge, 2000. Pp. 3–11.

European Commission. European report on quality indicators of lifelong learning. Brussels : Directorate-General of Education and Culture. 2002. – 95 p.

Hatton M. A pure theory of lifelong learning // Hatton M. (ed.) Lifelong learning: policies, practices and programs. Toronto: APEC, 1997.

Kallen D. Recurrent and lifelong learning: definitions and distinctions // Schuller T., McGarry J. (eds.) World Yearbook of Education: Recurrent Education and Lifelong Learning. London: Kogan Page, 1979.

Lengrand, Paul. Prospects of Lifelong Education / Paul. Lengrand, A. J. Cropley. Ed., 1979. – 197 р.

Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Challenges for Developing Countries A World Bank Report 2003 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank [Электронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTLL/Resources/Lifelong-Learning-in-the-Global-KnowledgeEconomy/lifelonglearning_GKE.pd – Назава з екрану.

Lifelong Learning: the implications for the universities in the EU/ Prepared by Prof. Nikos Kokosalakis, Prof. Maurice Kogan. : [Электронний ресурс] – Режим доступу : http://improvingser.sti.jrc.it/default/page.gx%3fapp.page=entity. html%26app.action=entity%26entity.object=TSER00000000000003B %26ntity. name=Report.doc. – Назава з екрану.

Meeting of the education committee at ministerial level: making lifelong learning a reality for all. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org/news_and_events/reference/nw96-/a.htm. – Назва з екрану.

Parson S. Lifelong learning and the community school / Poster C., Krьger A. (eds.) Community education in the Western World. London: Routledge, 1990.

Sutton P. Lifelong and continuing education // Husen T., Postlethwaite T. (eds.). The international encyclopedia of education. Vol. 6. Oxford: Elsevier Science Ltd., 1994.

Wain K. Lifelong education: a duty to oneself? // Journal of philosophy of education. 1991. Vol. 25. No 2. Pp. 273–278.
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Наливайко, О. (2017). Визначення поняття «Lifelong learning» у світовій педагогічній думці. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 152 - 160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9983
Номер
Розділ
Статті