Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей

  • Т. В. Вигранка
Ключові слова: компетентнісний підхід в навчанні, види компетенцій мовної освіти, поняття мовленнєвої компетентності, мовленнєво-комунікативні вміння мовної компетентності

Анотація

У статті розглянуто особливості та основні характеристики моделі мовної компетентності як складової академічної освіти сучасних фахівців гуманітарного профілю. Узагальнено теоретичні засади, здійснено огляд особливостей застосування мовних компетентностей академічної освіти для фахівців. Обгрунтовано основні мовленнєво-комунікативні складові мовної компетентності забезпечення професійної майстерності у фахівців гуманітарного профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бібік Н. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи : б-ка з освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Вашуленко, О. І. Локшина та ін. ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – С. 47–52.

Богуш А. М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі // А. М. Богуш, Н. Є. Шиліна. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2003. – 335 с.

Изаренков Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / И. Д. Изаренков // Русский язык за рубежом. – №4. – 1990. – С. 54-60.

Куварова О.К. Роль культури мовлення у формуванні мовної особистості / О.К. Куварова // Культура професійного мовлення: Матеріали регіональної науково-методичної конференції. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006.

Новий тлумачний словник української мови. – У 4-х т. – К.: Аконіт, 1999. – ІІ том. – 305 с.

Омельчук С. О. Формування мовленнєво-комунікативних умінь у процесі вивчення синтаксису: Лінгводидактичні аспекти / С.О. Омельчук // Дивослово. – 2006.
Опубліковано
2017-09-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Вигранка, Т. (2017). Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей. Наукові записки кафедри педагогіки, (39), 46-51. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9242
Номер
Розділ
Статті