Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А.С. Макаренко

  • Т. В. Вигранка
Ключові слова: мовленнєва компетентність, авторитет педагога, професійна діяльність викладача

Анотація

У статті розглянуто зміст та особливості мовленнєвої компетентності викладача як складової авторитету педагога за системою А.С.Макаренко на прикладі анкетування студентів. Визначено теоретичні складові мовленнєвої компетентності. Проведено аналіз мовленнєвих та комунікативних особливостей педагога. Вказано на необхідність удосконалення мовленнєвої діяльності як запоруки підвищення авторитету педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Деркач А.А. Психология развития профессионала [текст] / А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова. – М.: РАГС, 2000. – 125 с.

Дика Наталія Михайлівна (2012) Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня 2016). – С. 376-383.

Залізняк А.О. Мовленнєва компетентність як складова процесу професійної підготовки майбутнього вихователя / А.О. Залізняк. – Науковий журнал «Проблеми підготовки сучасного вчителя». – Випуск № 8 (Ч. 2). – 2013. – С. 164-170.

Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов / Д.И. Изаренков // Рус. яз. за рубежом. – 2000. – № 4. – С. 54-60.

Марасанов Г. И. Социальная компетентность: психологические условия развития в юношеском возрасте [текст] / Г.И. Марасанов, Н.А. Рототаева. – М. : Когито-Центр, 2013. – 171 с.

Орап М. Мовленнєва компетентність і мовленнєва діяльність сучасної молоді / М.Орап. – Український науковий журнал «Освіта регіону». – Випуск №1. – 2010. – С.84.

http://www.inminds.ru/fmads-685-2.html
Опубліковано
2017-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Вигранка, Т. (2017). Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А.С. Макаренко. Наукові записки кафедри педагогіки, (41), 45-49. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9958
Номер
Розділ
Статті