ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ’ЄЮ

  • Ірина Миколаївна Трубавіна Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, сім’я.

Анотація

Стаття  присвячена розкриттю філософських основ соціально-педагогічної діяльності з  сім’єю, сутності поняття  соціально-педагогічна діяльність з  сім’єю, функціям соціального педагога в роботі з сім’єю. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Трубавіна, Кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
Доктор педагогічних наук, доцент, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Андрущенко В.П. Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / Андрущенко В.П., Бех В.П., Мигович І.І. / [ред. Андрущенко В.П., Бех В.П., Мигович І.І., Пінчук І.М.]. – К.: Інститут вищої освіти АПН. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.

2. Анохина Т.В. Индивидуальная поддержка школьников / Т.В. Анохина // Директор школы. – 1997. – № 6. – С. 43.

3. Вступ до Прав людини. – Vienna: USIA Regiona. Programm Offi ce, 1999. – 39 c.

4. Жадан І.В. Проблеми громадянської освіти в Україні / І.В. Жадан. – К.: ІСПП, 1998. – С. 57-61. – (Матеріали методичного семінару АПН „Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія”).

5. Звєрєва І.Д. Соціальна педагогіка: Мала енциклопедія / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, І.В. Братусь та ін.; [ред. проф. І.Д. Звєрєвої]. – К.: Центр учб. л-ри, 2006. – 336 с.

6. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми і молоддю в Україні: теорія і практика: [монографія] / Ірина Дмитрівна Звєрєва. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 333 с.

7. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник / А.Й. Капська, І.М. Пінчук, О.В. Безпалько та ін.; [ред. А.Й. Капської]. – К.: УДЦССМ, 2000. – 264 с.

8. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи / [пер. с англ. Петро Майнзюк] / Малколм Пейн. – К.: Наука, 2000. – 456 с.

9. Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні: [монографія] / Юрій Йосипович Поліщук / [ред. Н.Г. Ничкало]. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 432 с.

10. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / [за заг. ред. І.В. Козубовської, І.І. Миговича]. – Ужгород: УжНУ – Мистецька лінія, 2001. – 152 с.

11. Скляров О.П. Поняття „соціально-педагогічне” в категоріальному апараті соціального пізнання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 „Соціальна філософія та історія філософії” / О.П. Скляров. – К.: Ін-т філософії, 2000. – 23 с.

12. Словарь по этике / [ред. А.А. Гусейнов и И.С. Кон]. – 6-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

13. Трубавіна І.М. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / [Р.Х. Вайнола, З.Г. Зайцева, І.М. Трубавіна та ін.]; за ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К.: ДЦССМ, 2000. – 260 с.
Опубліковано
2015-09-23
Як цитувати
Трубавіна, І. (2015). ПРОФЕСІЙНІ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СІМ’ЄЮ. Наукові записки кафедри педагогіки, (24), 190-199. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/4020