ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

  • Максим Вавильович Нечепоренко Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Ключові слова: естетичні почуття, доброзичливі стосунки, міжособистісні стосунки, мовна культура

Анотація

В статті розкриваються педагогічні механізми виховання естетичних почуттів учителя з погляду професійноїмайстерності. Естетичні почуття визначаються як такі приємні переживання, які впливають на формування культури поведінки, успішного міжособистісного спілкуваннята створення позитивного морально-психологічного мікроклімату в групі однокласників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Вавильович Нечепоренко, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бойко А.М. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: Індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ-V курсів: Навчальний посібник. – Полтава, 2007. – 359 с.

2. Зязюн І.А. Педагогіка добра. Ідеали і реалії. – Київ: 2000,– 308 с.

3. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 204 с.

4. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. - Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.

5. Нечепоренко Л.С., Куліш С.М. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. До 160-річчя кафедри педагогіки. Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2010. – 200 с.

6. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 180 с.

7. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – с. 264-267.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Нечепоренко, М. (2015). ЕСТЕТИЧНІ ПОЧУТТЯ ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 106-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3847