ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ВАЛЕОЛОГІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Маркіян Орестович Ярка Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: , валеологічна компетентність, холістичний підхід, модернізація та сучасна парадигма валеологічної освіти

Анотація

У  статті  розглядається  питання  валеологічних  компетенцій, їхнього  формування  на  основі  інтердисциплінарного  дискурсу. Пропонується спеціалізований підхід до предметно-тематичної систематизації навчального плану для студенів профільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Маркіян Орестович Ярка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ІІІ  курс біологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, центр післядипломної освіти.

Посилання

1. Бобрицька В. Професійно орієнтований контекст як засіб формування здорового способу життя майбутніх учителів / В. Бобрицька [та ін.] // Збірник наукових праць Полтавського ДПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7 (46). – Серія “Педагогічні науки”. – С. 220–228.

2. Бойченко Т.Є. Валеологічна освіта в Україні : особливості і проблеми формування / Т.Є Бойченко [та ін.] // Валеологія : науково-практичний журнал. – Київ–Тернопіль, 1996. – № 11. – С. 25–27.

3. Бойчук Ю.Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя : теоретико-методичні аспекти : Монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 357 с.

4. Волошин О.Р. Проблема збереження здоров’я учнів в освіті в умовах її модернізації / О.Р. Волошин, М. Лук’янченко, Ю. Шкребітія, Е. Боляха, А. Матвеєва // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 119–123.

5. Лук’янченко М.І. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів : проблеми та перспективи / М.І. Лук’янченко, М.В. Вачевський [та ін.] // Молодь і ринок. – 2012. – № 2 (85). – С. 76–79.

6. Петрушенко В.Л. Епістемологія як філософська теорія знання : Монографія. – Львів : Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 296 с.

7. Петрушенко В.Л. Тлумачний словник основних філософських термінів / В.Л. Петрушенко. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 264 с.

8. Скороход В. Формування культури здоров’я молоді через освіту / В. Скороход [та ін.] // Проблеми освіти : Наук.-метод. зб. – К. : Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – Вип. 48. – С. 42–45.

9. Тихонова О. Психологічні аспекти здорового способу життя / О. Тихонова, О. Шокало // Український світ. – 1995. – №№ 7-12 (рік 4, ч. 11). – С. 42–43.

10. Шувалова И.Н. Сущность и перспективы валеологии в начале ХХI века / И.Н. Шувалова [и др.] // Гуманітарні науки. – 2011. – № 2. – С. 110–114.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Ярка, М. (2015). ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ВАЛЕОЛОГІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 358-366. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3709