СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

  • Ірина Петрівна Упатова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: методична робота, , самоосвіта, педагогічна рада, аналіз уроку.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні надбання педагогів минулого щодо зазначеної проблеми. Розглянуто діяльність видатних педагогів, їх внесок у створення методичної системи шкіл і кожного вчителя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрівна Упатова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
кандидат  педагогічних  наук,  керівник навчально-наукового центру Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Васильченко С.В. Записки учителя / С.В. Васильченко // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР; сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика. – 1988. – С. 316 – 321.

2. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920) / Г. Васькович // Визвольний шлях. – 1976. – № 2. – С. 45 – 48.

3. Грінченко Б.Д. Народні вчителі і українська школа / Б.Д. Грінченко. – К. – 1906. – 263 с.
4. Драгоманов М.П. Народні школи на Україні / М.П Драгоманов – Женева. – 1877. – С. 9, 25.

5. Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. Избр. пр. / П.Ф. Каптерев – М.: Педагогика. – 1982.

6. Миропольский С.И. Практические советы неопытному учителю с приложением катехизиса молодого педагога / С.И. Миропольский. – СПб.: Тип. Глазунова. – 1909. – 76 с.

7. Олейников А. Исторический опыт – новый предмет теории [Электронный ресурс] / А.Олейников. – Режим доступа : http://kogni.narod.ru/exper.htm.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Упатова, І. (2015). СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ВЧИТЕЛЯМИ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 315-323. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3704