Управління процесом професійного становлення молодого вчителя у 80-ті – 90-ті роки XX століття

  • Ірина Петрівна Упатова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: система методичної роботи, форми методичної роботи, управління, відділ народної освіти, інститут удосконалення вчителів, методичний кабінет, школа молодого учителя

Анотація

У статті представлено результати історичного аналізу проблеми управління процесом професійного становлення молодих учителів, що сприяє їх цілеспрямованій педагогічній діяльності; узагальнено історико-педагогічний досвід 80-х – 90-х років ХХ ст., проаналізовано систему методичної роботи з молодими вчителями сьогодення у зв’язку зі змінами, які відбувалися в шкільній освіті на етапі її розвитку

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрівна Упатова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Керівник навчально-наукового центру, кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Березняк Є.С. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи: Метод. Посібник для керівників школи. – К.: ІСДО,1996. – С.3–4, 8–14.

2. Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі. – К., 1998.

3. Сидоренко О.Л. Педагогічні умови ефективності науково-методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1996. – 189 с.
Як цитувати
Упатова, І. (1). Управління процесом професійного становлення молодого вчителя у 80-ті – 90-ті роки XX століття. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 197-204. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1916