ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕСТЕТИКО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Валерія Леонідівна Попова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: естетико-виховне середовище, дитина дошкільного віку, засоби естетичного виховання.

Анотація

Стаття  присвячена  актуальній  сьогодні  проблемі  створення естетико-виховного середовища для дітей дошкільного віку, у напрямі розв’язання якої висвітлено думки вчених минулого на можливості естетизації середовища дитини, збагачення його різноманітними засобами естетичного виховання. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерія Леонідівна Попова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-теоретичної та художньої підготовки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Сучасні підходи до організації педпроцесу в дитсадку: Методичні рекомендації Відділу дошкільного виховання НМЦ середньої освіти МОН України // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 3-6.

2. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4-6.

3. Улановская И.М. Что такое образовательная середа школы? / И.М. Улановская // Начальная школа. – М., 2002. – № 1. – С. 3-6.

4. Іванова О.І. Естетичне середовище як складова частина виховного процесу студентів вищих навчальних закладів / О.І. Іванова. // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр. – Луганськ, 2008. – Вип. 2 (25).

5. Ефимов А.И. Народность эстетического воспитания в наследии передових педагогов второй половины ХІХ века и просветителей народов Росии / А.И. Ефимов. – Чебоксари, 1992. – 84 с.

6. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

7. О «Письмах об эстетическом воспитании» В.П. Острогорского // Педагогический листок. – 1894. – № 3 – 4. – С. 80.

8. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: [навч. пос. / ред. З.Н. Борисова]. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

9. Лубенець Н.Д. Дошкольное воспитание и народная школа / Н.Д. Лубенець // Русская школа. – 1913. – № 12. – С. 21 – 43.

10. Мурзаев В.С. О рассматривании картин в детском саду / Мурзаев В.С. // Дошкольное воспитание. – 1915. – №1. – С. 5 – 16.

11. Каптерев П. Об эстетическом развитии и воспитании детей / П. Каптерев //Русская школа. – 1895. – № 1. – С. 92 – 103.

12. Вирениус О.С. Значение игрушек: По поводу выставки игрушек 1890 г . / О.С. Вирениус // Воспитание и обучение. – 1890. – № 7-8. – С. 257- 272.

13. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. – К.: Освіта, 1996. – 303 с.

14. Ананьин С.А. Эстетическое воспитание / С.А.Ананьин // Путь просвещения. – 1922. – № 2. – С. 89 – 105.

15. Вентцель К. Детский дом / К.Вентцель // Свободное воспитание. – 1914/1915. – № 7. – С. 35 – 44.

16. Коропчевский Д. К вопросу о воспитании художественного чувства / Д. Коропчевский // Русская школа. – 1894. – № 12. – С. 56 – 70.

17. Лабин К. К вопросу о воспитании художественного чутья / К. Лабин // Педагогическая мысль. – 1919. – № 4 – 6. – С. 104 – 106.

18. Очерки по истории дошкольного воспитания в России: [ред. И.В. Чувашев]. – М., 1955. – 369 с.

19. Румянцев Н. Эстетическое воспитание в начальной школе / Н. Румянцев. – М.,1913. – 94 с.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Попова, В. (2015). ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕСТЕТИКО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОГЛЯДАХ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 221-230. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3653