ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ НА ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ (ПОЧАТОК ХХ ст.)

  • Валерія Леонідівна Попова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: педагогічна практика, форми організації педагогічної практики майбутніх вихователів, літні дитячі майданчики

Анотація

У статті з позиції розв’язання однієї з важливих педагогічних проблем – виховання дітей у період дозвілля – висвітлено такий історико-педагогічний  аспект  підготовки майбутніх  вихователів  у  закладах педагогічної освіти початку ХХ ст., як проходження педагогічної практики на літніх дитячих майданчиках. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валерія Леонідівна Попова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Прудченко І.І. Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / І.І. Прудченко. – К., 2005. – 14 с.

2. Кузьмічова В.А. Музична освіта студентів педагогічних навчальних закладів України (1917-1933 рр.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.А. Кузьмічова. – Харьков, 2000. – 150 с.

3. К циркуляру № 46 // Еженедельник НКП. – 1924. – № 10. – С. 114.

4. Педагогическая хроника: Общественные детские игры // Русская школа. – 1895. – № 9. – С. 262-264.

5. Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя у вищій педшколі України (1920-1933 рр.) / Н.М. Демяненко // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С.210-221.

6. Донченко О.В. Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку у педагогічній думці України (кінець ХІХ – початок ХХ ст..): дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / О.В. Донченко. – Х., 2005. – 238 с.

7. Инструкция по ведению детского сада. Общие принципы воспитания детей дошкольного возраста // Народное просвещение. – 1919. – № 37 – 38. – С. 6-8.
Опубліковано
2015-07-15
Як цитувати
Попова, В. (2015). ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ НА ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ (ПОЧАТОК ХХ ст.). Наукові записки кафедри педагогіки, 1(28), 171-178. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3630