ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

  • Галина Федорівна Пономарьова
  • Іван Олексійович Степанець
Ключові слова: управління, системний підхід, демократизація, оптимізація.

Анотація

У статті визначаються деякі напрями демократизації управління вищою освітою в Україні, зокрема, узагальнюються підходи щодо визначення можливого формату (моделі) відносин вищого навчального закладу і держави. Керівним принципом демократизації, реалізація якого сприятиме виходу вищої освіти на європейський рівень, автори розглядають автоматизацію учбових закладів – академій та університетів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Галина Федорівна Пономарьова

професор Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Іван Олексійович Степанець

кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри педагогіки та психології Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України / М.З. Згуровський. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.
2. Курочкин А.С. Организация управления предприятием: учебник / А.С. Курочкин. – К.: Изд-во МАУП, 1996. – 132 с.
3. Соціологія: підручник для студентів вищих начальних закладів / за ред. В.Г. Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 560 с. – с. 554.
4. Шаронин Ю. Синергетика в управлении учреждениями образования / Ю. Шаронин // Высшее образование в России. – 1999. – № 4. – с. 14-18.
5. http://www.dt.na/articles/44218
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Пономарьова, Г., & Степанець, І. (2015). ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 135-141. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3598