ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ФАХІВЦЯ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ

  • Максим Васильович Нечепоренко
Ключові слова: педагогічна освіта, універсальність виховання, особистісна культура.

Анотація

В статті ставиться питання про педагогічну освіту як універсальну в усіх галузях професійної підготовки спеціалістів. Педагогічне виховання спрямовується на особистість кожного студента з метою його гармонійного розвитку й забезпечення високого рівня його загальної особистісної культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Енциклопедія освіти / Акад.. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 646 с.
2. Дем’яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Полтава, 2011. – 39 с.
3. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011-180 с.
4. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1964. – 204-277 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, М. (2015). ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ФАХІВЦЯ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 120-124. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3566