ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ФАХІВЦЯ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ

  • Максим Васильович Нечепоренко
Ключові слова: педагогічна освіта, універсальність виховання, особистісна культура.

Анотація

В статті ставиться питання про педагогічну освіту як універсальну в усіх галузях професійної підготовки спеціалістів. Педагогічне виховання спрямовується на особистість кожного студента з метою його гармонійного розвитку й забезпечення високого рівня його загальної особистісної культури.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Енциклопедія освіти / Акад.. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 646 с.
2. Дем’яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 2. – Полтава, 2011. – 39 с.
3. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента / Монографія – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011-180 с.
4. Мечников И.И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1964. – 204-277 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Нечепоренко, М. В. (2015). ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ДЛЯ ФАХІВЦЯ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 120-124. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3566