ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ СУЧАСНОГО ДНЗ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Надія Олександрівна Фроленкова
Ключові слова: зміст дошкільної освіти, науково-методичний супровід, програмно-методичний комплекс, програма, методика, практична підготовка.

Анотація

У статті розкривається проблема вивчення програмно-методичного комплексу сучасного дошкільного навчального закладу крізь призму професійної практичної підготовки студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Надія Олександрівна Фроленкова
викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] // е-журнал “Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку”. – 2008. – Вип. 1. – Режим доступу: – http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_ pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/. – Загол. з титул. екрану.
2. Закон України “Про вищу освіту” № 2984-ІІІ, із змінами від 19 січня 2010 р. Розділ 3 – Стардарти вищої освіти [Електронний ресурс] // Освітній портал. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/part_03.html. – Загол. з титул. екрану.
3. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб.пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.И. Ерофеевой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 344 с.
4. Степанова Т.М. Трансформації змісту передшкільної освіти в історії розвитку вітчизняної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ-ХХ століття). Монографія / Т.М. Степанова. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2011. – 424 с.
5. Тарапака Н.В. Науково-методичне забезпечення базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Н.В. Тарапака // Наукові записки Кіровоградського держ.пед.ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Вип. 88. – Кіровоград, 2009. – С. 236-239.
6. Шинкаренко В.І. Базова програма Програма “Я у Світі” уже у світі / В.І. Шинкаренко // Дошкільне виховання . – 2009. – № 1. – С. 3-4.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Фроленкова, Н. (2015). ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ СУЧАСНОГО ДНЗ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 201-209. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3547