ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Т.Г. ШЕВЧЕНКА Й ГУМАНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ

  • Олександр Іванович Попельнюх
  • Ігор Миколайович Каминін
Ключові слова: педагогічна спадщина, етнопедагогіка, гуманізація, виховання, Т.Г. Шевченко.

Анотація

Автори статті досліджують основні проблеми педагогічної спадщини Т.Г. Шевченка. Аналізується історіографія вивчення поглядів поета на виховання, їх зв'язок з етнопедагогікою. Розглядається значення і вплив його поглядів на розвиток вітчизняної школи й освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Іванович Попельнюх

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української та російської мов Харківського національного університету будівництва та архітектури.

Ігор Миколайович Каминін

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Посилання

1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник / Л.В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
2. Герасименко В.Я. Т.Г. Шевченко в боротьбі за народну освіту / В.Я. Герасименко // Рад. шк. – 1961. – № 3. С. 8-26.
3. 20 видатних українських педагогів: підручник / [А.М. Бойко, В.Д. Барді-нова та ін.; під заг . ред. А.М. Бойко]. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. –576 с.
4. Дічек Н.П. Шевченко Тарас Григорович / Н.П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях: [у 2 кн.]. – Кн 1: Навч. посіб. / [за ред. О.В. Сухомлинської]. – К. : Либідь, 2005. – С. 258-266.
5. Заєць І.Я. Освітньо-виховні проблеми в повістях Т.Г. Шевченка / І.Я. Заєць // Рад. шк. – 1961. – № 3. – С. 22-26.
6. Калениченко Н.П. Співець праці і свободи / Н.П. Калениченко // Рад. шк. – 1961. – № 3. – С. 16-19.
7. Кралюк П.М. Педагогічні погляди Шевченка [Електронний ресурс] / Кралюк Петро Михайлович. – Режим доступу: www.simya.com.ua/articles/ 45/8103/-
8. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посіб. / М.В. Левківський. – [вид. 3-е, доп.]. – К. : Центр учбов. л-ри, 2008. – 190 с.
9. Мазуркевич А.Р. Мысли Т.Г. Шевченко о воспитании и просвещении / А.Р. Мазуркевич // Сов. пед. – 1952. – № 4. – С. 68-79.
10. Мосіяшенко В.А. Історія педагогіки України в особах: Навч. посіб. / В.А. Мосіяшенко, Л.В. Задорожна, О.І. Курок. – Суми : ВТД „Універ. книга”, 2005. – 266 с.
11. Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. пос. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 308 с.
12. Федоренко Д.Т. Т.Г. Шевченко і народна педагогіка / Д.Т. Федоренко // Рід. шк. – 1993. – № 3. – С. 58-59.
13. Чавдаров С.Х. Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка / С.Х. Чавдаров. – К. : Рад. шк., 1953. – 207 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Попельнюх, О., & Каминін, І. (2015). ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Т.Г. ШЕВЧЕНКА Й ГУМАНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 157-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3541