СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

  • Анатолій Васильович Донцов
Ключові слова: педагогічна система, виховний процес, моральна мотивація.

Анотація

У статті розглядаються соціальні фактори формування моральної мотивації поведінки майбутніх учителів у виховному процесі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анатолій Васильович Донцов

кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Єрьоміна І.Д. Соціалізація особистості студента // Формування духовного світу студента (на матеріалі досліджень у СНАУ): Монографія / За заг . ред. Л.В. Гнатюка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 7-70.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 1. – 448 с.
3. Невмержицька О. Моральне виховання підлітків засобами телебачення: Метод. рек. для клас. кер. /О. Невмержицька. – Дрогобич, ДДПУ, 2005. – 40 с.
4. Социальная психология личности. – М.: Наука, 1979. – 344 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Донцов, А. (2015). СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 66-71. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3529