ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КЕРІВНИКАМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

  • Світлана Іванівна Браницька
Ключові слова: керівник навчального закладу, володіння іноземними мовами, особистісно-діяльнісний підхід, навчально-інформаційне професійно орієнтоване середовище, гуманізація, гуманітаризація й гармонізація освіти.

Анотація

У статті звертається увага на проблему покращення якості знань та  володіння  керівниками навчальних  закладів  іноземними мовами. Автори  визначають напрями роботи ВНЗ щодо вирішення  зазначеної проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Іванівна Браницька

викладач  кафедри  іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Посилання

1. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1973.
2. Кремень В.Г. Тільки культ знань, культ освіти, культ науки виведе Україну в майбутньому на передові рубежі // Директор школи. – 1998. – № 34.
3. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций В 2 т. Пер. с англ.: – М.: Прогресс, 1981. – Т. 1 ,Т. 2. – 512 с.
4. Парыгин Б.Д., Михайлова В.А., Анатомия общения: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во: Просвещение, 1999
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Браницька, С. (2015). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КЕРІВНИКАМИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 30-35. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3524