ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ

  • Алла Анатоліївна Харківська
Ключові слова: закономірності, принципи, управління, інноваційний розвиток, педагогічний ВНЗ.

Анотація

У статті обґрунтовано вибір закономірностей, та визначено принципи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ. Автор доводить взаємозв’язок закономірностей і визначених принципів управління інноваційним розвитком, що дає можливість сформувати відносно завершену теоретичну модель цільових орієнтирів та змісту управлінської діяльності в педагогічних ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Анатоліївна Харківська

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, проректор  з  науково-педагогічної  роботи  комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Конаржевський Ю.А. Менеджмент і внутрішньошкільне управління / Ю.А. Конаржевський. – М. : Педагогика, 2000 – 224 с.
2. Освітній менеджмент: навч. посібник / за ред. Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
3. Пикельная В.С. Теоретические основы управления. Школоведческий аспект / В.С. Пикельная. – М. : Вишая школа, 1990. – С. 31–86.
4. Харківська А. А. Система матричного управління науково-методичною роботою ВНЗ із огляду євроінтеграційних процесів в освіті / А.А. Харківська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 13. – С.178–190.
5. Харківська А.А. Управління системою вищої освіти в контексті ХХІ ст. / А.А. Харківська // Науковий колегіум. Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти: зб. наук. пр./ гол. ред. М.Ф. Бондаренко та ін. – Харків, ПФ «Колегіум». – 2011. – № 3 (64) – С. 33–38.
6. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є.М. Хриков. – К. : Знання, 2006. – 365 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Харківська, А. (2015). ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 180-189. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3519