ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ

  • Алла Анатоліївна Харківська
Ключові слова: інноваційний розвиток, управління, педагогічний ВНЗ, критерії, показники, оцінювання, моніторинг.

Анотація

У статті проаналізовано та розроблено єдину методику оцінювання діяльності факультетів за умов інноваційного розвитку навчального процесу в педагогічному вищому навчальному закладі, на прикладі Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. Автор пропонує удосконалену систему моніторингу, що дозволить забезпечити отримання достовірної та об'єктивної інформації про діяльність ВНЗ, систематизацію та аналіз цієї інформації відповідно до єдиної методики оцінювання діяльності підрозділів: визначає критерії та показники оцінювання рівня, якості й результативності освітньої, методичної, наукової, та матеріально-технічної діяльності факультетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алла Анатоліївна Харківська

кандидат фіз.-мат. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Посилання

1. Ветрова А.А. Рейтинговая технология оценки деятельности факультетов в системе стратегического планирования и управления вузом [Электронной ресурс]: А.А. Ветрова, – Астраханский государственный университет, – Астрахань, 2005. – 14с. – http://conf2005.pskovedu.ru/fi les/thesis/214.doc.
2. Вища освіта і Болонський процес: підручник / [Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, О.О. Бабакіна, Т.В. Отрошко]. – Харків: ХГПІ, 2010. – 304 с.
3. Педагогіки і психологія формування творчої особистості: ипроблеми, пошуки: зб.наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов.ред.) та ін. – Запоріжжя. –2009. – Вип.55. – С. 411-416.
4. Програма розвитку вищої освіти України «Основні засади розвитку вищої освіти України», ч. 4, 2008. – с. 75.
5. Указ Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30. 09. 2010.
6. Харківська А.А. Дидактичні аспекти визначення рейтингу педагогічного ВНЗ / А.А. Харківська // Перспективні напрями й шляхи удосконалення освітньої системи у світлі Болонського процесу: міжнародний науковий вісник Закарпацького державного університету / відповідальний ред. П.П. Полюжин. – Ужгород, Зак. ДУ, 2011. – С. 276-284.
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Харківська, А. (2015). ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 171-184. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3603