АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Наталія Павлівна Столярова
Ключові слова: іноземний студент, адаптація, самосвідомість, викладач.

Анотація

В статті розкрито особливості адаптаційних процесів, які відбуваються у вищому навчальному закладі та проявляються в діяльності студента, спілкуванні й самосвідомості. Соціально-педагогічна мета – гармонійний  всебічний  розвиток  особистості,  узгодження  інтересів педагога і студента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Павлівна Столярова

старший викладач кафедри соціально-економічних наук Центру міжнародної  освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 415 с.
2. Андреева Д.А. К вопросу об адаптации студента в вузе / Д.А. Андреева. // В кн.: Коммунистическое воспитание студенчества. – Ч. 2. Тарту, 1971. – С. 55-67.
3. Кончанин Т.К. К вопросу о социальной адаптации молодежи / Т.К. Кон-чанин – В кн. : Коммунистическое воспитание студенчества. Ч. 1. – Тарту, 1971. – С. 42-52.
4. Маркарян З.С. Человеческое общество как особый тип организации. – Вопросы философии, № 10. – 1971. – С. 71 - 78.
5. Милославова И.А. Понятие и структура социальной адаптации: авто-реф. дис. на соискание ученой степени канд. филос. наук / И.А. Мило-славова. Л., 1974. – 24 с.
6. Новодворскис А. И. К вопросу преодоления дидактического барьера студентами первого курса. – В кн.: Эффективность подготовки специалистов. – Каунас, 1989. – С. 184 - 188.
7. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. М.: Прогресс, 1969. – 535 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Столярова, Н. (2015). АДАПТАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 150-155. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3515