ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІГРОВОЇ ПРАКТИКИ (НА ПРИКЛАДІ SNAG) У ПОЗАКЛАСНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

  • Тарас Сергійович Бондар
  • Сабіна Сімпатовна Козарь
Ключові слова: позакласні форми фізичного виховання, секції з видів спорту, міні-гольф, SNAG, підлітки.

Анотація

Розглянуто організаційні умови впровадження  інноваційної  ігрової практики (на прикладі міні-гольфу) у позакласне фізичне виховання молодших підлітків. З’ясовано, що впровадження міні-гольфу (нетрадиційного спеціального інвентарю та обладнання, певних правил, на тлі урахування думки підлітків та віку учасників) дозволяє збільшити кількість підлітків, що відвідують позакласні форми фізичного виховання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Тарас Сергійович Бондар

кандидат наук  з фізичного виховання таспорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Комунального  закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Сабіна Сімпатовна Козарь

студентка факультету фізичного виховання Комунального  закладу «Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради.

Посилання

1. Безверхня Г.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів: автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Безверхня Галина Василівна. – Львів, 2004. – 23 с.
2. Бондар Т.С. Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів: Дис....канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Т.С. Бондар. – Х., 2010. – 232 с.
3. Булатова М. Здоров’я і фізична підготовленість населення України / М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2004. – № 1. – С. 3-8.
4. Круцевич Т.Ю. Двигательная активность и здоровье детей, подростков. В книге: Теория и методика физического воспитания. Учебник для высших учебных заведений физического воспитания и спорта. / Т.Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – Т.2. – С. 8-20.
5. Матершев И.А. Книга о гольфе / И.А. Матершев. – Краснодар: Парабелум, 2010. – 192 с. ил.
6. Сутула В.О. Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.О. Сутула, Т.С. Бондар, Ю.В. Васьков // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 15-21.
7. Титов Б.А. Досуг в США: Учеб. Пособие / Б.А. Титов, Н.А. Косторова. – СПб., 1992. – 22 с.
8. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 /Б.М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2007. – 271 с.
9. Шмаков С.А. Досуг школьника / С.А. Шмаков. – Липецк: Изд-во Минформпечати РФ, 1993. – 331с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бондар, Т., & Козарь, С. (2015). ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІГРОВОЇ ПРАКТИКИ (НА ПРИКЛАДІ SNAG) У ПОЗАКЛАСНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 24-30. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3498