Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів

  • Тамара Григорівна Качалова Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Ключові слова: ключові компетентності, соціальна компетентність, компетенція, освітній простір, компетентнісний підхід

Анотація

У  статті  розглядається  процес  становлення  проблеми формування  соціальної  компетентності  як  однієї  з  ключових  в  історико-дидактичному  аспекті. Проаналізовано  особливості формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тамара Григорівна Качалова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Соціальний педагог

Посилання

1. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / Ирина Алексеевна Зимняя // Высшее образование сегодня. – № 5. – 2003. – С . 13-21.

2. Краснокутская С.Н. Формирование социальной компетентности студентов ВУЗА: дис.. канд. пед. наук: 13.00.01 / Светлана Николаевна Краснокутская. – Ставрополь, 2006. – 170 с.

3. Кубенко І.М. Що таке компетентність і як її розуміють в освіті / І.М. Кубенко // Теорія та методика управління освітою. – № 1. – 2010. – С. 24-26.

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ [З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.]; за ред. З.Н. Курлянд. – [3-тє вид. перероб. і доп.] – К.: Знання, 2007. С. 447-455.
Опубліковано
2015-07-22
Як цитувати
Качалова, Т. (2015). Історико-дидактичний аналіз становлення проблеми формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 97-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3480