ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

  • Ярослава Василівна Шведова Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: активні методи навчання, особистісно-професійний розвиток, особистість, студент

Анотація

У статті подається аналіз використання активних методів навчання з метою особистісно-професійного розвитку студентів. Окреслюються наукові підходи до взаємозв’язку професійного та особистісного розвитку людини. Розглядається призначення та завдання активних методів навчання з точки зору особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Василівна Шведова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
викладач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Посилання

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д, 1996. – 512 с.

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебн. пособие. – Москва-Воронеж, 2003. – 408 с.

3. Матюшкин А.М. Активные методы психологии высшей школы /А.М. Матюшкин. – М.: 1977.

4. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин – М.: Высшая школа, 1991.

5. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С.28-38.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Шведова, Я. (2015). ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 168-172. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3464