Метод проектів як засіб професійного розвитку студентів

  • Ярослава Василівна Шведова Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: метод проектів, професійний розвиток, студент

Анотація

Стаття висвітлює питання використання методу проектів, як пріоритетного напряму розвитку освітніх інновацій в професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Василівна Шведова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Посилання

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

2. Гусь І.М., Калмикова І.В. Метод проектів // Управління школою. – 2005. – № 5. – с. 8-11.

3. Кагоров Е.Ф. Ещё о методе проектов // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико-зорієнтований збірник. – К.: “Департамент”, 2003. – с. 412-416.

4. Метод проектов: научно-метод. сб. Сер. Современные технологи университетского образования / Белорусский гос.ун-т. Центр проблем развития образования. Респ. ин-т высш. шк. БГУ. – Минск : РИВШ БГУ, 2003. – Вып. 2. – 240.

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пос. дл студ. пед. вузов и системы повышения квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Мойсеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 209 с.
Опубліковано
2015-07-03
Як цитувати
Шведова, Я. (2015). Метод проектів як засіб професійного розвитку студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 225-228. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3289