ВИТОКИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  • Лариса Олексіївна Петриченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: порівняльна педагогіка, витоки, Україна, компаративістика, історія зародження, процес становлення.

Анотація

У статті розглядаються перші праці, що з’явилися в різний період  у  різних  країнах  і безпосередньо  характеризують процес  зародження компаративістики. Охоплено багато країн світу: Німеччина, США, Англія, Китай, Японія, Чилі, Аргентина. Коротко  описані  історичні факти, що передують виникненню компаративної педагогіки в Україні. Основна увага приділяється вивченню витоків вітчизняної порівняльної педагогіки. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Олексіївна Петриченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

У статті розглядаються перші праці, що з’явилися в різний період  у  різних  країнах  і безпосередньо  характеризують процес  зародження компаративістики. Охоплено багато країн світу: Німеччина, США, Англія, Китай, Японія, Чилі, Аргентина. Коротко  описані  історичні факти, що передують виникненню компаративної педагогіки в Україні. Основна увага приділяється вивченню витоків вітчизняної порівняльної педагогіки. 

Посилання

1. Вульфсон Б. Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы. – Ун-т Рос. Акад. образования. – М.: УРАО, 2003. – 232 с.

2. Галус О. М. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник для гуманіст. спец. вищ. пед. навч. закладів./ О.М. Галус, .М. Шапошнікова. – К.: Вища школа, 2006. – 215 с.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Нав.-метод. Посібник. Вид. 3-е, доп. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190с.

4. Капранова В.А. Сравнительная педагогика. Школа и образование за рубежом: Учебн. пособие для для студ. пед. специльностей учреждений высш. образования. – Минск: Новое знание, 2004. – 221с.

5. Энциклопедия профессионального образования. – М.: АПО, 1999. – Т.3. – С. 169.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Петриченко, Л. (2015). ВИТОКИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 110-118. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3453