Формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника

  • Юлія Валеріївна Юрченко
  • Марія Петрівна Андрусенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: просоціальна спрямованість, характер, соціальні мотиви

Анотація

Стаття розкриває актуальність проблеми психолого-педагогічної підготовки студентів до формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника. Визначає зміст основних поглядів вітчизняних педагогів  і психологів на роль дитинства в розвитку соціально зорієнтованої спрямованості особистості. Показує значення оволодіння студентами знаннями про інноваційні підходи до формування просоціальної спрямованості характеру дитини в дошкільному віці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Юлія Валеріївна Юрченко
Студентка факультету дошкільної та корекційної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Марія Петрівна Андрусенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

1. Бех І.Д. Цінності як ядро особистості / І.Д. Бех Цінності як ядро особистості / Цінності освіти і виховання: науково-методичний збірник, – К., за заг . ред. О.В. Сухомлинської, 1997.

2. Власова О.І. Педагогічна психологія: навч. посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

3. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: монографія. / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш, Ф.М. Курінна, І.П. Печенко; наук. ред. А.М. Богуш; за ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І.М. Дичківська Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Юрченко, Ю., & Андрусенко, М. (2015). Формування просоціальної спрямованості особистості дошкільника. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 235-242. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3293