Гуманітарна спрямованість професійної підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю

  • Тетяна Григорівна Дригач Кафедра математики та фізики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: гуманітаризація освіти, підготовка педагогів фізико-математичного профілю, гуманітарна спрямованість, готовність до професійної діяльності

Анотація

У  статті  сформульовано  визначення  поняття «готовності майбутнього  педагога фізико-математичного  профілю  до  професійної діяльності на  гуманітарних  засадах»,  зазначено способи підсилення гуманітарної спрямованості професійної підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю, її вплив на формування та розвиток якостей студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Григорівна Дригач, Кафедра математики та фізики Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Викладач

Посилання

1. Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 2–6.

2. Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 2–8.

3. Козій М.К. Формування світоглядно-професійних аспектів у педагогів / М.К. Козій // Педагогіка і психологія . – Київ, 1995. – № 4 (9). – С. 171–175.

4. Козловська І.М. Інтегративний підхід до вивчення фізики у професійній школі як засіб гуманітаризації навчання / І.М. Козловська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1997. – № 1. – С.82–88.

5. Кратко М.І. Укладання словників математичної термінології – важливий фактор гуманітаризації математичної освіти / М.І. Кратко, П.Й. Миронюк, Л.П. Миронюк // Гуманізація і гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Луцьк: Ред.-вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – С.43–47.

6. Мартынко С. Мировоззренческие основы информацинного обеспечения гуманитарного образования / С. Мартынко // Актуальные проблемы гуманитарных наук и их обеспечение: материалы VІ Междунар. студ. научн. конф.– Х.: ХГИ “НАУ”, 1999. – С. 26.

7. Немирович О.В. Изучение иностранных языков как средство гуманитаризации высшего технического образования: автореф. дисс. канд. пед. наук: 13.00.08/ О.В. Немирович.– М., 1999. –23 с.

8. Разумовский В.Г. Преподавание физики в условиях гуманизации образования / В.Г. Разумовский // Педагогика. – 1998. – № 6. – С. 4-9.
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Дригач, Т. (2015). Гуманітарна спрямованість професійної підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного профілю. Наукові записки кафедри педагогіки, (33), 76-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2969