Оптимізація педагогічного спілкування як запорука успішної взаємодії студента і викладача ВНЗ

  • Людмила Леонідівна Савченко Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: професійне спілкування, педагогічна комунікація, діалогічна взаємодія, комунікативна культура, комунікабельність, педагогічні здібності, стиль педагогічного спілкування, соціальна рефлексія

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми педагогічного спілкування як найважливішого професійного інструмента педагогічної діяльності в системі «студент-викладач», а також стратегій оптимальної взаємодії студентів і викладачів вищого навчального закладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Людмила Леонідівна Савченко, Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Старший викладач

Посилання

1. Амонашвили Ш.А. Единство цели: Пособие для учителя / Ш.А. Амонашвили– М., 1987. – 206 с.

2. Братченко С.Л. Развитие у студентов направленности на диалогическое общение в условиях групповой формы обучения Текст. : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психолог , наук : 19.00.07 / Братченко Сергій Леонідович; ЛГУ им. А.А. Жданова. Л., 1987. – 16 с.

3. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник/ Н.Ю. Бутенко – К.:КНЕУ, 2004. – 383 с.

4. Воронкина С.И. Особенности понимания личности студента преподавателем вуза: Автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 19.00.07. С.И. Воронкина. – М., 1986 – 23 с.

5. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении/ В.А. Кан-Калик– М., 1987.–190 с.

6. Метельский Г.И. Психологические особенности рефлексивной деятельности учителя: дис.… канд. пед. наук: 19.00.07. / Георгий Васильевич Метельский – Минск, 1979. – 252 с.

7. Савенкова Л.О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління :монографія / Л.О. Савенкова. – К. : КНЕУ, 2005. – 212 с. – ISBN 966-574-763-0 : 46.80.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Савченко, Л. Л. (2015). Оптимізація педагогічного спілкування як запорука успішної взаємодії студента і викладача ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 207-213. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2930