Дошкільний педагог як організатор міжособистісної взаємодії дітей різновікової групи

  • Ірина Львівна Паласевич Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Ключові слова: різновікова група, діяльність дошкільного педагога, міжособистісна взаємодія, організація життєдіяльності дітей різного віку

Анотація

У статті з’ясовано особливості педагогічної діяльності вихователя в умовах різновікової групи; підкреслено, що ефективність організації життєдіяльності дітей різного віку зумовлена налагодженням активної міжособистісної  взаємодії між  ними;  висвітлено  основні форми освітньо-виховної роботи дошкільного педагога з дітьми різного віку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ірина Львівна Паласевич, Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Канд. пед. наук, доцент

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. ред. та упоряд. О. Кононко. – К.: “Світич”, 2008. – 430с.

2. Диновська Н.А. Організація педагогічного процесу в різновіковій групі малокомплектного сільського дитсадка / Н.А. Диновська // Постметодика. – № 1 (85). – С. 57 – 62.

3. Литвиненко С.А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з різновіковими групами дітей / С.А. Литвиненко, М.В. Заячківська// Постметодика. – № 4 (88). – С 34 – 38.

4. Михайлова А.І. Організація роботи з дітьми різновікових груп : метод. посіб. [для вихователів дошкільних закладів] / А.І. Михайлова, Е.М. Кушнаренко, Н.В. Губанова. – Х. : Веста, Видавництво «Ранок», 2008. – 64 с.

5. Підлипняк І.Ю. Професійна підготовка майбутніх вихователів до роботи в умовах різновікової групи / І.Ю. Підлипняк // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 5. – С. 192 – 195.

6. Русан Л. Різновікова група в дитячому садку / Л. Русан, Г. Колосінська. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с.

7. Смольникова Г.В. Особливості спілкування молодших і старших дошкільників в різних видах діяльності / Г.В. Смольникова // Актуальні проблеми психології. Т. ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 2: [Зб. наук. статей / ред. С.Д. Максименка, С.Є. Кулачківської]. – К. : Нора-прінт, 2004. – С. 103 – 108.

8. Шавровська В.Н. П’ятирічні діти в різновіковій групі / В.Н. Шавровська, Н.В. Шавровська // Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / [авт.-упоряд. : О.П. Долинна, А.П. Бурова, О.В. Низковська, Т.П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 210 – 229.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Паласевич, І. Л. (2015). Дошкільний педагог як організатор міжособистісної взаємодії дітей різновікової групи. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 184-191. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2920