Соціально-психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ

  • Віта Сергіївна Конончук
Ключові слова: Адаптація, соціальна адаптація, соціально-психологічна адаптація, формальна адаптація, дидактична адаптація

Анотація

У статті розглядаються основні підходи до проблеми соціальної адаптації особистості,висвітлюються різні форми адаптації студентів до навчання у ВНЗ та розглядається вплив ставлення до навчання та професійного самовизначення на ефективність соціалізації майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віта Сергіївна Конончук
Cтудентка Інституту природничо-географічної освіти  та  екології Київського  національного  педагогічного  університету ім. М. Драгоманова.

Посилання

1. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92–103.

2. Большой психологический словарь: 4-е изд., расширенное / [Сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.Н. Зинченко]. – М.: ACT: ACT МОСКВА; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2009.– 811 с.

3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.

4. Булах І.С. Суб’єктивні аспекти шкільної дезадаптації підлітків /І.С. Булах// Психологія: збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 69–70.

5. Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя: Навчальний посібник. – К., 1980. – 94 с.

6. Назарук О.М. Вікові особливості розуміння особистого досвіду: автореферат дис. канд. психол. наук: 19.00.07 /– К.,: О.М. Назарук – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України.2004. – 22 с.

7. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ [ред.-ост. Д.Я. Райгородский]– Самара: Издательский Дом «Бахрах». – 1998. – 672 с.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Конончук, В. (2015). Соціально-психологічні особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 131-137. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2899