Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ

  • Дмитро Олексійович Дзензелюк Кафедра фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету
Ключові слова: фізичне виховання, фізична та рухова активність, позанавчальний час, самостійні заняття

Анотація

У статті розглядаються ставлення студентів до самостійних занять фізичними вправами та перспектива самостійних занять у позанавчальний час студентів вищих навчальних закладів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Дмитро Олексійович Дзензелюк, Кафедра фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету
Старший викладач

Посилання

1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Б.М. Шиян–Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.– С. 31.

2. Чеханюк Л. Шляхи поєднання теоретичних знань з практичною професійною діяльністю Л. Чеханюк, Н. Караванова, Т. Цюпак// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць. – Луцьк, 1999. – С. 232–235.

3. Карпюк І. Проблеми і перспективи удосконалення фізичного виховання студентів з відхиленнями в стані здоров’я / І. Карпюк// Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 152.

4. Муравов И.В. Физическое воспитание в «сумме технологий» современной цивилизации /И.В. Муравов// Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи. – Гродно, 2001. – С. 42–44.

5. Грибан Г. Шляхи активізації теоретичної і методичної підготовки студентів для удосконалення самостійних занять фізичними вправами /Г. Грибан, Д. Дзензелюк // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип. 8. – Т. 3. –С. 425.

6. Цьось А. Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти / А. Цьось, Є. Котов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 271–275.

7. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навч. пос. / С.І. Присяжнюк. – К.: Центр учбової літератури, – 2008.–С.76.

8. Радченко В.О. Самостійні форми організації занять з фізичного виховання / В.О. Радченко // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичноговиховання і спорту: тези доповідей, 26 квітня 2012 р., м. Суми [Відп. за вип. А.Є. Шепєлєв]. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 11–15.

9. Грибан Г.П. Анкета щодо вивчення здорового способу життя студент-ської молоді/ Г.П. Грибан, Д.О. Дзензелюк .– Житомир: ДАЕУ, 2007. – 18 с.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Дзензелюк, Д. О. (2015). Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 81-86. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2893