Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ

  • Дмитро Олексійович Дзензелюк Кафедра фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету
Ключові слова: фізичне виховання, фізична та рухова активність, позанавчальний час, самостійні заняття

Анотація

У статті розглядаються ставлення студентів до самостійних занять фізичними вправами та перспектива самостійних занять у позанавчальний час студентів вищих навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Олексійович Дзензелюк, Кафедра фізичного виховання Житомирського національного агроекологічного університету
Старший викладач

Посилання

1. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Б.М. Шиян–Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010.– С. 31.

2. Чеханюк Л. Шляхи поєднання теоретичних знань з практичною професійною діяльністю Л. Чеханюк, Н. Караванова, Т. Цюпак// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві:збірник наукових праць. – Луцьк, 1999. – С. 232–235.

3. Карпюк І. Проблеми і перспективи удосконалення фізичного виховання студентів з відхиленнями в стані здоров’я / І. Карпюк// Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип. 8. – Т. 3. – С. 152.

4. Муравов И.В. Физическое воспитание в «сумме технологий» современной цивилизации /И.В. Муравов// Физическое воспитание и современные проблемы формирования и сохранения здоровья молодежи. – Гродно, 2001. – С. 42–44.

5. Грибан Г. Шляхи активізації теоретичної і методичної підготовки студентів для удосконалення самостійних занять фізичними вправами /Г. Грибан, Д. Дзензелюк // Молода спортивна наука України. – Львів, 2004. – Вип. 8. – Т. 3. –С. 425.

6. Цьось А. Програма самостійних занять фізичними вправами студентів вищих закладів освіти / А. Цьось, Є. Котов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 2. – С. 271–275.

7. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навч. пос. / С.І. Присяжнюк. – К.: Центр учбової літератури, – 2008.–С.76.

8. Радченко В.О. Самостійні форми організації занять з фізичного виховання / В.О. Радченко // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичноговиховання і спорту: тези доповідей, 26 квітня 2012 р., м. Суми [Відп. за вип. А.Є. Шепєлєв]. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 11–15.

9. Грибан Г.П. Анкета щодо вивчення здорового способу життя студент-ської молоді/ Г.П. Грибан, Д.О. Дзензелюк .– Житомир: ДАЕУ, 2007. – 18 с.
Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Дзензелюк, Д. (2015). Ставлення та перспектива самостійних занять із фізичного виховання студентів ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (34), 81-86. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2893