Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів

  • Ольга Володимирівна Фомічова Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Ключові слова: інноваційна поведінка студентів, проектно-тренінгова технологія навчання, процес формування інноваційної поведінки студентів, готовність до реалізації інноваційної поведінки (ГРІП)

Анотація

У статті описано особливості професійної діяльності студентів  спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань» (ТЕМВ), визначені компетентності необхідні студентам у майбутній професійній діяльності. На основі відібраних компетентностей описано правила за якими має будуватись технологія формування інноваційної поведінки студентів та обрано методи навчання студентів, згідно з поставленою метою. Обрані методи виділені в групи методів формування інноваційної поведінки згідно з рівнями готовності студентів до реалізації інноваційної поведінки на прикладі спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань» (ТЕМВ).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Володимирівна Фомічова, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця
Аспірант, викладач

Посилання

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.

2. Галажинский Э. В. Инновационный потенциал личности: системно-антропологический контекст / Э.В. Галажинский, В. Е. Клочко // Вестник Томского государственного университета. Томск, 2009. № 325 (август). С. 146-151.

3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. посіб.] / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

4. Лихачев Б. Т. Методологические основы педагогики / Б. Т. Лихачев. – Самара : Изд-во СИУ, 1998. – 200 с.

5. Пушкар О. І. Методологический подход к созданию среды обучения навыками инновационного поведения / О. І. Пушкар, Т. І. Лепейко // Економіка розвитку. – Х. : ХНЕУ, 2004 – №4 (32). – С. 7-16.

6. Селевко Г. К. Педагогические технологии авторских школ / Г. К. Селевко . – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 192 с.

7. Сергієнко О. В. Основні компоненти інноваційної поведінки студентів спеціальності “ТЕМВ” / О. В. Сергієнко // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця: зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 червня 2014 р./ ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014, – с. 297-302.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Фомічова, О. (2015). Методи проектно-тренінгової технології формування інноваційної поведінки студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(38), 266-277. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2878