Теоретичні засади патріотичного виховання особистості

  • Людмила Леонідівна Савченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, патріот, виховання

Анотація

Стаття присвячена висвітленню теоретичних засад патріотичного виховання особистості. Проаналізовано основні визначення понять «патріотизм», «патріотичне виховання», схарактеризовано принципи патріотичного виховання. Доведено, що найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній дошкільний вік. Визначено чинники, які впливають на формування почуття патріотизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Леонідівна Савченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики дошкільної освіти
Старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Посилання

1. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навчально-методичний посібник / І. Й. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

2. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

4. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 49. – ст. 259.

5. Ивашова Н. В. Патриотическое воспитание в средней школе / Н. В. Ивашова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян», 18 – 19 жовтня 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 181 – 188.

6. Концепція національно-патріотичного виховання молоді // Офіційний сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/v%D1%96jskovo-part%D1%96tichna-robota/normativno-pravova-baza-vijskovo-patriotichnogo-vihovannya/konczepcziya-naczionalno-patriotichnogo-vihovannya-molodi.html

7. Недостатній рівень патріотизму пояснюється низькою якістю життя українців – експери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newsradio.com.ua/2013_04_03//Nedostatn-j-r-ven-part-otizmu-pojasnju-tsja-nizkoju-jak-stju-zhittja-ukra-nc-v-eksperti/

8. Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект / О. Онопрієнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – Вип. 20. – С. 149 – 157.

9. Педагогика : Большая современная знциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : «Современное слово», 2005. – 720 с.

10. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії : навчально-методичний посібник / За ред. А. М. Бойко. – К. : ВІПОЛ; Полтава АСМІ, 2004. – 504 с.

11. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник / Т.І. Поніманська. – К. : «Академвидав», 2006. – 456 с.

12. Фіцула М. Педагогіка / М. Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 528 с.

13. Хапілова В. П. Проблема виховання патріотизму в контексті соціалізації особистості / В. П. Хапілова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян», 18-19 жовтня 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 449 – 452.

14. Чупрій Л. В. Державна підтримка патріотичного виховання молоді / Л. В. Чупрій // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 287 – 297.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Савченко, Л. (2015). Теоретичні засади патріотичного виховання особистості. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 281-290. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2304