Soft skills: аналіз розвитку у здобувачів вищої освіти та шляхи впровадження в освітній процес

  • Ярослава Шведова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9592-3032
  • Єлизавета Коротецька Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-3925-7191
  • Дар’я Кашкабаш Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4452-0601
Ключові слова: розвиток soft skills в освітньому процесі, здобувачі вищої освіти, шляхи впровадження, універсальні компетентності

Анотація

       Постановка проблеми. Концепція «soft skills» за останні роки стала невід’ємною складовою світового ринку праці в найрізноманітніших галузях економіки та суспільства. Міжнародні і національні дослідження підтверджують значення універсальних навичок, які називають «навичками ХХІ століття». Проте на практиці заклади вищої освіти не завжди можуть створити умови для їхнього комплексного розвитку. Тому одним з головних завдань підготовки здобувачів вищої освіти у сучасних умовах є пошук шляхів для цілеспрямованого та систематичного розвитку soft skills. 

      Мета статі – оцінити ступінь розвитку soft skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та обґрунтувати педагогічні умови, які зможуть сприяти підвищенню ефективності їх розвитку.

      Результати. Дослідження ступеню розвитку затребуваних soft skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі проводилося за допомогою розробленої анкети у Google Формі. Питання були сформульовані так, щоб студенти, виходячи із власної думки, визначили за 10-бальною шкалою ступінь розвитку в освітньому процесі кожного із запропонованих soft skills. В опитуванні взяли участь студенти 1-6 років навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (87 осіб). Результати проведеного емпіричного дослідження підтверджують потребу в цілеспрямованому та систематичному розвитку затребуваних сучасним ринком праці soft skills здобувачів вищої освіти. Найбільшого розвитку, за думкою студентів, потребують такі soft skills як стресостійкість і гнучкість, критичне мислення, емоційний інтелект і навички комунікації. Педагогічні умови та перспективи розвитку soft   skills   пов’язані з наскрізною імплементацією в навчальний процес комплексних мір: наповнення нормативних навчальних дисциплін чітким теоретичним та практичним контекстом для розвитку soft skills; трансформація викладання, зміщення акцентів в бік інноваційних методів та форм навчання, що містять потенційні можливості для розвитку універсальних компетентностей здобувачів вищої освіти; глибока усвідомленість викладачами своєї місії у розвитку затребуваних soft skills студентів; впровадження міжфакультетських та факультативних дисциплін на кшталт «Soft skills – формула успіху», починаючи з першого року навчання, що поступово розширюватимуть спектр універсальних компетентностей майбутнього фахівця; впровадження soft skills методом проведення обов’язкових тренінгів зі студентами; організація літньої школи, яка буде спеціалізуватися на розвитку soft skills студентів, де у невимушеній атмосфері під керівництвом професійних психологів, коучів та інших фахівців студенти зможуть отримувати сучасні знання та необхідні навички.

         Висновки. Отримані результати підтвердили наше припущення про те, що освітній простір фрагментарно, «точково» сприяє розвитку soft skills у здобувачів вищої освіти.    Шлях до системного та планомірного впровадження soft skills в освітній простір дуже складний і поки що відбувається на рівні окремих дисциплін. Тому існує необхідність проведення комплексної політики в даній галузі. Педагогічні умови та перспективи розвитку soft skills пов’язані з наскрізною імплементацією в навчальний процес запропонованих комплексних мір, які наш погляд, зможуть забезпечити якісну підготовку фахівців здатних діяти в нестандартних ситуаціях, приймати швидкі рішення, готових до самовдосконалення, позитивної комунікації та здорової реакції на виклики суспільства.

 

      

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-12-29
Цитовано
Як цитувати
Шведова, Я., Коротецька, Є., & Кашкабаш, Д. (2022). Soft skills: аналіз розвитку у здобувачів вищої освіти та шляхи впровадження в освітній процес. Наукові записки кафедри педагогіки, (51), 78-94. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-51-10