Організаційно-методичні аспекти формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану

  • Максим Ктіторов Київський інститут Національної гвардії України https://orcid.org/0000-0001-6301-7481
Ключові слова: майбутні офіцери НГУ, модель, НГУ, професійна підготовка

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем дослідження проблеми формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану. Здійснено аналіз ключових понять дослідження «професійна компетентність», «професійна компетентність майбутніх офіцерів НГУ». Окреслено основні запити сучасного суспільства до особистості військовослужбовця. Визначено та обґрунтовано організаційно-методичні аспекти формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану. Використано комплекс загальнонаукових методів проведення дослідження, як: метод аналізу та синтезу; наукової абстракції, індукції та дедукції; метод проєктів. Визначено ключові професійні компетентності майбутніх офіцерів НГУ, серед яких: громадянська; адміністративно-інформаційна; комунікативна; ін- дивідуально-психологічна; соціально-правова; морально-етична; загальновійськова, тактична, тактико-спеціальна; психолого-педагогічна; військово-технічна. Доведено, що успішне формування та розвиток професійної компетентності майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану здійснюватиметься за умови дотримання організаційно-методичних аспектів. Розроблено та обґрунтовано компонентну структуру авторської схеми орієнтовної моделі формування професійної компетентності майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-12-29
Цитовано
Як цитувати
Ктіторов, М. (2022). Організаційно-методичні аспекти формування та розвитку професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ в умовах воєнного стану. Наукові записки кафедри педагогіки, (51), 30-38. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-51-04