Ціннісні орієнтації як складова професійної комунікативно-поведінкової культури економістів

  • Жанна Вадимівна Давидова ХНЕУ ім.С.Кузнеця каф. Іноз. мов та перекладу
Ключові слова: ціннісні орієнтації, економісти, комунікативно-поведінкова компетентність, професійна культура, комунікативна взаємодія

Анотація

У статті розглянуто ціннісний аспект формування професійної комунікативно-поведінкової культури економістів. Проаналізовано роль ціннісних орієнтацій у структурі професійної комунікативно-поведінкової компетентності економістів. Визначено групи ціннісних орієнтацій для забезпечення довгострокового економічного зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Жанна Вадимівна Давидова, ХНЕУ ім.С.Кузнеця каф. Іноз. мов та перекладу
К.п.н., доцент

Посилання

1. Автономов В. С. Модель человека в экономической науке / В. С. Автономов. – CПб : Экономическая школа, 1998. – 229 c.

2. Брунер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества / К. Брунер // THESIS. Т.1. Вып. 3. 1993. – 136 с.

3. Коутс А. У. Экономист как профессия / А. У. Коутс // Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. – СПб., 2002. – С. 142–170.

4. Ценности культуры и модели экономического поведения: Научная монография / Под ред. Н. М. Лебедевой, А. Н. Татарко. – М. : «Спутник+», 2011. – С. 158.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Давидова, Ж. (2015). Ціннісні орієнтації як складова професійної комунікативно-поведінкової культури економістів. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 124-129. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2069