Проєктна діяльність на заняттях з музичного мистецтва в закладах дошкільної освіти

  • Оксана Мкртічян Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0003-4962-3631
Ключові слова: проєктна діяльність, метод проєктів, творчість, дошкільник, заклад дошкільної освіти

Анотація

 В статті розглянуто питання щодо впровадження проектної діяльності в освітній процес ЗДО. Проєктування сьогодні проникає в життєві явища, процеси, сфери життєдіяльності суспільства: дедалі більше речей є продуктами свідомої діяльності людини та є унікальним способом забезпечення співтворчості, співпраці дорослих та малюків. Проєктна діяльність дозволяє реалізовувати особистісно-орієнтований підхід до виховання та освіти дошкільнят та сприяє розвитку їх творчих здібностей, перетворює їх на активних учасників усіх подій, що відбуваються в ЗДО. Метою дослідження є розкриття сутності понять «проєкт», «проєктна діяльність», а також особливості використання методу проєктів на музичних заняттях у ЗДО. Проєктна діяльність виступає найважливішою складовою педагогічної діяльності. Такий процес охоплює освітні системи різного рівня, зміст освіти, педагогічні технології, управління педагогічним процесом, планування та контроль розвитку закладу освіти. Показано, що метод проєктування – сучасний метод інтеграції діяльності, дозволяє вирішувати комплекс завдань, підпорядкованих одній темі, різноманітними прийомами та методами, поступово та в системі, є актуальним та ефективним, надає дитині можливості синтезувати набуті знання, розвивати творчі здібності та комунікативні навички. Зазначено, що діяльність проєктного характеру дозволяє сформувати у дітей дослідницькі вміння та пізнавальний інтерес, відбувається інтеграція між загальними способами вирішення різних завдань та видами діяльності. Проектна діяльність допомагає зв’язати навчання із життям, розвиває комунікативні та моральні якості. Основним завданням педагога-вихователя є залучення дитини до дивовижного та прекрасного світу музики, розвивати музично-творчі здібності дітей, допомогти через художнє сприйняття музичних образів усвідомити зв’язок музичного мистецтва з навколишнім світом, сформувати морально-естетичне ставлення до нього. «Проєктне» управління музично-освітнім процесом у ЗДО сприяє подальшому вдосконаленню музично-освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в сучасній системі освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-06-30
Цитовано
Як цитувати
Мкртічян, О. (2022). Проєктна діяльність на заняттях з музичного мистецтва в закладах дошкільної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(50), 81-87. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-07