Формування культури спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти

Ключові слова: освітній процес, культура, спілкування, комунікативні здібності, суспільно-гуманітарні дисципліни, вища медична освіта

Анотація

У статті актуалізовано ідею підготовки майбутніх лікарів до професійного спілкування з колегами і пацієнтамив умовах реформування охорони здоров’я й вищої медичної освіти. Виявлено суперечність між потребами суспільства у висококваліфікованих працівниках медичної сфери та недостатньо високим рівнем культури спілкування лікарів із пацієнтами. Уточнено поняття «культура спілкування майбутніх лікарів» як особистісно-професійне новоутворення особистості, що містить прагнення до позитивної комунікативної взаємодії лікаря з колегами і пацієнтами, знання й уміння етики професійного спілкування, особистісні й професійні якості, що забезпечують поєднання професіоналізму й доброчинності життєвого досвіду.Проаналізовано результати опитування здобувачів вищої освіти метою з виявлення причин, що заважають формуванню культури спілкування в студентському середовищі. Наукову новизну складають визначені автором педагогічні умови формування культури спілкування майбутніх лікарів, як: зміст і характер діяльності викладача має сприяти розвитку комунікативних якостей здобувачів вищої освіти; створення інтерактивного середовища, що сприяє розвитку культури спілкування; викладач має власним прикладом демонструвати високий рівень культури спілкування і в навчальний, і в позанавчальний час.  Практичну значущість складаютьпропозиції щодо використання освітнього і виховного потенціалу суспільно-гуманітарних дисциплін для підвищення рівня сформованості культури спілкування майбутніх лікарів; рекомендації щодо розроблення й проведення квесту на тему: «Етика професійного спілкування лікаря з пацієнтами» для викладачів і здобувачів вищої освіти різних освітніх рівнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Фоміна, Л. (2019). Формування культури спілкування в студентському середовищі закладу вищої медичної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 85-91. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-11