Напрями інноваційної діяльності в процесі підготовки магістрів спеціальності «Геодезія та землеустрій»

  • Г. Р. Фоменко Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0001-8789-7575
  • В. М. Ряпухін Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Г. С. Саркісян Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • О. С. Синовець Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: підготовка магістрів, освіта, інноваці, професійна діяльність, мотивація, твор-чість, компетентнісний підхід

Анотація

На сучасному етапі підготовка магістрів повинна відповідати вимогам, які наполегливо потребу-ють підвищення, як якості системи освіти, так і зростання її конкурентноздатності на міжнародному рівні. Ефективність навчання магістрів спрямована на зростання їх професіоналізму, самостійність у вирішенні сучасних проблем в обраній спеціальності. Становлення іміджу спеціаліста інноваційного типу в сфері «Геодезії та землеустрою» можливо в магістратурі закладу вищої освіти орієнтова-ного на підготовку, як до науково-дослідницької, так і професійної діяльності. Інноваційне навчання направлене на створення умов для підготовки фахівців, здатних до різних форм мислення, розвитку творчих здібностей та навичок до співробітництва. Специфіку іннова-ційного навчання визначає його відкритість, передбачення результатів на основі постійної оцінки цінностей, здатність до сумісних дій на сучасному професійному рівні.  Підготовка магістрів є важливим,  ерспективним видом інтелектуальної діяльності. Майбутній магістр повинен мати не тільки фундаментальні знання, а також творчий підхід до сучасних актуальних інженерних рішень. У зв’язку з цим, необхідна організація спільного освітнього, наукового і ін-новаційного простору, який вміщує, як освітній, так і науково-дослідницький та виробничий компоненти. В сучасних умовах науково-дослідницька і інноваційна діяльність між собою тісно пов’язані. З одного боку, інноваційна діяльність на ранніх етапах включає науково-дослідницьку діяльність, а саме, фундаментальні і прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки. З другого боку – однією із функцій науково-дослідницької діяльності є інноваційна.  До основних компонентів підготовки магістрів професійної діяльності, інноваційної науково- дослідницької роботи можна віднести мотиваційний, когнітивний та операційний. Для аргументації науково-дослідницької роботи необхідно мати систему факторів, які включають мотиви, потреби, інтереси, розвиток творчості і дають можливість забезпечити здійснення мети у даній діяльності. Мотиваційна сфера потребує розвитку стійкості і ефекту стимулу. Для мотиваційної сфери особистості велике значення має стійкість та сила мотиву. Мотиви пізнання створюють умови для подолання кризисних ситуацій, покращують пізнавальну діяльність і формують основну компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Фоменко, Г., Ряпухін, В., Саркісян, Г., & Синовець, О. (2019). Напрями інноваційної діяльності в процесі підготовки магістрів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 79-84. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-10