Музей закладу вищої освіти в контексті позашкільної освіти: актуальні завдання

  • С. І. Посохов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1390-0625
Ключові слова: музеї закладів вищої освіти, позашкільна освіта, музейна педагогіка, університет

Анотація

У статті на основі принципів музейної педагогіки аналізується роль музеїв закладів вищої освіти України у позашкільній освіті. Зокрема, це здійснюється за такими основними напрямками культур-но-освітньої діяльності музеїв як інформування, навчання, розвиток творчих засад. Інформування – це перша ступінь засвоєння музейної інформації, тобто первісне отримання відомостей про музей та його колекції. Зокрема, у даному випадку були проаналізовані сайти провідних університетів Украї-ни і ті веб-ресурси, де згадуються й вузівські музеї. Акцентовано увагу як на позитивних зрушеннях, так і проблемних моментах в цьому плані. Навчання – друга ступінь засвоєння музейної інформації на якісно іншому рівні, яка включає передачу та засвоєння знань, а також набуття певних умінь та навичок. Оскільки експозиції цих музеїв зорієнтовані на нематеріальну спадщину (історія ідей), то це створює значні труднощі у процесі комунікації зі школярами. Робиться висновок, що поки вузівські музеї недостатньо використовують педагогічні інновації в екскурсійній діяльності. Зокрема зазна-чено, що музейна інформація може бути активно засвоєна в ігровій формі, тож постає питання про методику таких ігор. Розвиток творчих засад – вища ступінь засвоєння музейної інформації, коли за мету ставиться розкрити творчі здібності дітей на основі вивчення музейних зібрань. Наводяться приклади такого роду форм діяльності. У підсумку констатується, що вузівські музеї як осередки по-закласної освітньої роботи зі школярами сьогодні є перспективним полем діяльності як музейників, так і широкого освітянського загалу. У закладах вищої освіти накопичено не лише цікаві, а подекуди  й унікальні колекції, є певний досвід організації позашкільної освіти. Головне ж полягає в тому, що університетські музеї є тими осередками, які разом з іншими структурами, здатні підготувати ді-тей до дослідницької діяльності, розвинути їхні природні здібності. Втім для того, щоби зазначений потенціал музеїв використовувався ефективно слід активніше засвоювати інноваційну педагогічну парадигму інтеграції освіти і науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Посохов, С. (2019). Музей закладу вищої освіти в контексті позашкільної освіти: актуальні завдання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 47-58. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-06