Stop motion проекти як засіб формування цифрової компететності здобувача освіти

  • О. О. Наливайко Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7094-1047
Ключові слова: анімовані фільми, здобувачі освіти, цифрові додатки, «Stop Mo on», проектна діяльність, цифрова компетентність

Анотація

У статті розглянуто проблему застосування в освітньому процесі закладу освіти проектно-циф-рової діяльності як засобу формування цифрової компетентності здобувачів освіти. Обґрунтовано доцільність упровадження освітніх цифрових проектів у навчальний процес закладів освіти. Пред-ставлено та проаналізовано засоби цифрового контенту при виконанні проектно-цифрової діяль-ності здобувачами освіти. Здійснено аналіз вітчизняного та закордонного досвіду застосування «Stop Mo on» в освітньому процесі. Проаналізовано становлення та розвиток «Stop Mo on» аніма-ції в історичному контексті. На прикладі застосування мобільної програми «Stop Mo on Studio» роз-крито алгоритм створення цифрового контенту та можливості цієї платформи. Доведено, що здоб-увачі освіти можуть використовувати Stop Mo on Studio як дієвий засіб виконання проектних робіт  у процесі навчання, адже ця програма (мобільний додаток) допомагає у простій та зручній формі візуалізувати складні явища та процеси для більш ґрунтовного засвоєння навчального матеріалу. Здійснено аналіз практики використання засобів електронного навчання для розвитку цифрової компетентності здобувача освіти. Визначено переваги використання «Stop Mo on» додатків в освіт-ньому процесі закладів освіти для формування цифрової компетентності: простота виробництва ані-мованих фільмів з застосуванням «Stop Mo on» додатків дозволяє показати здобувачу освіти при-кладну цінність мобільних пристроїв не лише для розваг, а й для отримання знань, умінь та навичок; універсальність для застосування при вивченні різних предметів освітнього циклу як гуманітарного, так і природничого напряму; відкритість до обговорення та осмислення отриманого цифрового кон-тенту. Виокремлено етапи цифрової проектної діяльності: ознайомити здобувачів освіти з технікою мультиплікації та інструкцією використання мобільного додатку «Stop Mo on»; навчити створювати «акторів» та «сцену»; сформувати навички створення елементарних дій (наприклад, помахати ру-кою); створити музичний супровід та зробити відео вже вивченого руху; розділити здобувачів освіти на команди; створити власний міні-фільм за допомогою «Stop Mo on» додатку; проаналізувати труднощі, які виникли при створенні відео.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Цитування

MODEL OF STUDENTS’ PROJECT ACTIVITY IN THE DIGITAL SPACE ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINES OF THE PEDAGOGICAL CYCLE
Nalyvaiko Oleksii (2021) OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY
Crossref

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
Як цитувати
Наливайко, О. О. (2019). Stop motion проекти як засіб формування цифрової компететності здобувача освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 13-20. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-02