Методична трансформація принципа психофізичної релаксації в корекції рухових порушень спастичного типу у дітей раннього віку

  • М. Д. Мога
Ключові слова: адаптивне фізичне виховання, рухові порушення, спастика м’язів, психофізична релаксація, діти раннього віку

Анотація

У статті на основі аналізу літературних джерел з проблеми, яка у ній розглядається, представлено методичні можливості загального принципу психофізичної релаксації щодо корекції спастичних рухових порушень у дітей раннього віку засобами фізичного виховання. Проаналізовано медичні техніки релізу спазмованих м'язових утворень. Описано ефект теплових процедур у релаксації м'язів із підвищеним тонусом. Розглянуто можливості масажних релаксаційних технік, які застосовуються у системі адаптивного фізичного виховання зазначеного контингенту дітей. Коротко досліджено медикаментозні можливості міорелаксантів у комплексній терапії спастичного стану м'язів. Проведено аналіз основних методик лікувальної фізичної культури з подолання негативних наслідків спастики м'язів, виявлено методичні підходи, які можна використовувати в адаптивному фізичному вихованні дітей-спастиків. Особливу увагу стосовно дітей грудного віку зосереджено на поєднанні масажу і гімнастики, суть якої – в методиці масажної гімнастики. Досліджено арсенал можливостей корекційного фізичного виховання дітей та дорослих для подолання наявних проблем у дітей, які мають спастичні проблеми. Зроблено висновок, що це, насамперед, стосується еволюційного методу фізичного розвитку дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, яким передбачається розпочинати кожне заняття з лежачо-горизонтальних вихідних положень на тлі гравітаційного розвантаження скелета, м'язового корсета і хребетного стовпа. Розглянуто такий новітній напрям у корекції спастики у дітей перших трьох років життя, як бебі-пластик-шоу, особливо із застосуванням фітболів, представлено методичні перспективи його використання в системі адаптивного фізичного виховання малюків, яка нині розробляється. Детально вивчено, які саме механічні вібраційно-хвильові складові мають благотворний вплив на скелет у цілому і на окремі м'язові групи. Визначено, які з цих складових можна використовувати для корекції спастичних порушень засобами фізичного виховання. Проаналізовано можливості бебі-йоги для поліпшення стану спастичних м'язів у дітей раннього віку.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Беседа В.В. Массажная гимнастика для детей грудного возраста : практи-ческое руководство для родителей, педагогов и медицинского персонала / В. В. Беседа. – Одесса, 2008. – 96 с.

Ефименко Н.Н. Методические феномены релаксации и напряжения в дви-гательной реабилитации детей / Н.Н. Ефименко // Педагогика, психология и медико-педагогические проблемы физического воспитания и спорта. – 2013. – №2. – С. 22 - 27.

Єфименко М.М. Основи корекційно спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату : Дис. докт. пед. наук. – Київ, 2014. – 441 с.

Ефименко Н. Н. Коррекционный боди-тренинг взрослых и малышей до 3 лет (церебральный тип двигательных нарушений) : метод. рекомендации для родителей, педагогов и медиков / Н. Н. Ефименко, В.В. Беседа. – Вин-ница : Корзун Д. Ю., 2010. – 52 с.

Єфименко М.М. с соавт. Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою си-стемою «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)» / М. М. Єфименко, Ю. В. Мельніченко. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. – 56 с.

Кожевникова В.Т. Современные технологи физической реабилитации бо-льных с последствиями перинатального поражения нервной системы и де-тским церебральным параличом / В.Т. Кожевникова. – М.: Маджента, 2013. – 568 с.

Кудряшов Н.И. Гимнастика гипербореев. Целительная вибрация / Н. И. Кудряшов. – СПб. : Питер, 2011. – 192 с. : ил.

Физические факторы в лечении детских церебральных параличей [Текст] / Под ред. Н.А. Усаковой и Р.Г. Красильниковой. – М. : Советский спорт, 2006. – 192 с.

Чикуров Ю.В. Мягкие техники в мануальной терапии : практическое ру-ководство / Ю.В. Чикуров. – М.: Триада-Х, 2002. – 144 с.

Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=1W27vfBc2U&index=2&list=PLXiIdWcVt63TvWouvxRdIV6rI2kXaaFTP.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Мога, М. Д. (2018). Методична трансформація принципа психофізичної релаксації в корекції рухових порушень спастичного типу у дітей раннього віку. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 245-265. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11966