Особливості діагностики спастичних м’язів у дітей раннього віку з центральними парезами

  • М. Д. Мога
Ключові слова: спастичність, гіпертонус, діагностика, центральні парези, діти раннього віку, ігрові тести

Анотація

У статті розглянуто основні методи діагностування наявності спастики в м'язах тулуба і кінцівок, а також ступеня її вираженості в тій чи іншій м'язової групі. Спочатку було проаналізовано основні сучасні медичні методи визначення ступеня спастичного стану м'язів від достатньо суб’єктивних (за шкалою Ешворта) (Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity), коли діагност сам має відчути ступінь м’язового опору при виконанні рухів пацієнтом (що може варіювати оцінку в достатньо широкому діапазоні особистих відчуттів) до  інструментальних, апаратурних, заснованих на використанні технічних пристроїв. Перш за все це стосується способу м’язової тонометрії, яка за принципом дії тонометра підрозділяється на два види: статичну та динамічну. Розглянуто також можливості відносно складної з технічної точки зору м’язової електроміографії за допомогою спеціального міографа «Міакома». Показана трансформація методів діагностування м’язової спастичності від суто медичних, недоступних для більшості педагогів методів, до більш прийнятних в масовій практиці дошкільних педагогічних і реабілітаційних установ. Мається на увазі методика мануального м’язового тестування  за методом пальпації. За її допомогою робиться оцінка спроможності м’язу реагувати збільшенням збудження на розтягування її брюшка, що також потребує спеціальних професійних медичних навичок. До того ж по відношенню до дітей раннього віку зі спастичними формами парезів всі ці медичні техніки підходять лише частково при організації відповідних особливих умов. Більш привабливими виглядають описові ігрові методики, з якими зможе працювати не тільки підготовлений фахівець-медик, а й педагогічний працівник, а також батьки дітей. Насамперед це відноситься до авторських педагогічних тестів М. Єфименка, що призначені для виявлення особливостей тонусу м’язів як у верхніх, так і в нижніх кінцівках малюків за допомогою доступних рухово-ігрових завдань, до яких діти ставляться позитивно. Представлена удосконалена методика тонічної діагностики м'язів, що пройшла апробацію в практиці корекційного фізичного виховання дошкільнят з порушеннями опорно-рухового апарату.

У статті була зроблена спроба пошуку оптимальних варіантів діагностування патологічного гіпертонусу м'язів у дітей раннього віку із спастичними формами парезів як за допомогою медичних інструментальних методів, так і використовуючи потенціал педагогічної методики ігрового тестування дітей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Васильева Л.Ф. Основы мануального мышечного тестирования. Москва : Роликс, 2010. Ч. 1: Мышцы шеи и плечевого пояса. 108 с.

Васильева Л.Ф. Основы мануального мышечного тестирования. Москва : Роликс, 2010. Ч. 2: Мышцы туловища, таза и нижней конечности. 98 с.

Васильева Л.Ф., Зотов И. Д., Крашенинников В. Л. Мануальная терапия с основами прикладной кинезиологии в педиатрии и геронтологии. Москва : Роликс, 2007. 120 с.

Ефименко Н. Н. Педагогическая диагностика физического развития и здоровья детей в норме и при патологии. Томск : Иван Фёдоров, 2015. 160 с.

Куренков А. Л., Батыщева Т. Т., Виноградов А. В., Зюзяева Е. К. Спастичность при детском церебральном параличе: диагностика и стратегии лечения. Журнал неврологии и психиатрии. 2012. №7. Вып. 2. С. 25.

Иваничев Г. А. Мышечная боль. Миотонометрия. Тензоальгезиметрия. Альтернативная медицина. 2007. №3 (12).

Спосіб оцінки м’язового тонусу у дітей дошкільного віку : пат. 67269 Україна. МПК А61В5/00. № u201109526; заявл. 29.07.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3.

Lance J.W. The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenberg Lecture Neurology 1980; 30: 12: 1303–1313.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мога, М. (2019). Особливості діагностики спастичних м’язів у дітей раннього віку з центральними парезами. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 190-205. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12503