Види та зміст завдань для самостійної роботистудентів немовних факультетів з англійської мови

  • А. В. Котова
  • Н. М. Савченко
Ключові слова: самостійна робота, завдання, студенти

Анотація

У статті висвітлено основні функції завдань для самостійної роботи студентів немовних факультетів з англійської мови (навчально-пізнавальна, активізуюча, діагностична, виховна, світоглядна). Виділено основні вимоги до завдань, які пропонуються для самостійної роботи студентів (ретельний аналіз змісту завдання, поступове ускладнення завдань, відповідність реаліям життя тощо). Визначено основні види домашніх завдань з англійської мови (виконання вправ на закріплення активної граматики та лексики, підготовка усних доповідей тощо).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Євдокімов О. В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів. Педагогіка і психологія. 1997. № 2. С. 161–170.

Журавська Л. М. Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих закладів освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. К., 1999. 21 с.

Калашник Н. Г. Самостійна робота – потужний засіб сучасної освіти і виховання: навч.-метод. посібник з питань формування естетичних смаків студентської молоді в навчально-виховному процесі. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2005. 326 с.

Конышева А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. Санкт-Петербург. : КАРО, МН.:»Четыре четверти», 2005. 208 с.

Ужик В. А. Педагогические основы организации самостоятельной работы студентов (на матери але изучения иностранных языков студентами первых курсов неязыковыхвузов) : дис. … канд. пед. наук 13.00.01. Харьков, 1980. 192 с.
Опубліковано
2018-05-10
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Котова, А., & Савченко, Н. (2018). Види та зміст завдань для самостійної роботистудентів немовних факультетів з англійської мови. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10674