Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади

  • А. В. Котова
  • В. М. Сердюк
Ключові слова: дистанційна освіта, самостійна робота, студенти

Анотація

Статтю присвячено становленню дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади. Установлено, що основною формою набуття знань у форматі дистанційної освіти була самостійна робота студентів, яка полягала у виконанні завдань, також для полегшення засвоєння студентами знань у країні було започатковано освітні радіопередачі та телевізійні канали. Підходи до організації дистанційної освіти у Канаді змінилися наприкінці 90-х років, коли Інтернет набув масового розповсюдження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Athabasca University. History. web-site. – [electronic resource]. – Mode of Access : https://www.athabascau.ca/aboutau/history/

Buck G. H. The First Wave: The Beginnings of Radio in Canadian Distance Education / G. H. Buck // Journal of Distance Education. – 2006. – Vol. 21. – No 1. – P.75 – 88.

Donald E. H. Organizational Models in Higher Education, Past and Future / E. H. Donald // Handbook of Distant Education / edited by Moore M, Anderson W. London (Canada). –P. 67–79.

McGill ideas that changed the world. McGill web-site. – [electronic resource]. – Mode of Access : URL: https://mcgill.ca/about/history/features/mcgill-ideas

Morabito M. G. Online Distance Education: Historical Perspective and Practical Application / M. G. Morabito. – USA ; Universal Publishres, 1999. – 25 p.

The Canadian Encyclopedia. Distance Learning : web-site. – [electronic resource]. – Mode of Access : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/distance-learning (

Winkelmans T. Distributed Learning in British Columbia: A Journey from Correspondence to Online Delivery / T. Winkelmans., B. Anderson, M. Barbour // Journal of Open, Flexible, and Distance Learning. – 2010. – №14(1). – p. 6–28.

Поздняков В. А. Дистанционное образование: история становления и развития. / В. А. Поздняков [электронный ресурс]. – Режим доступа : :https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2015/03/03/pozdnyakov_va.pdf

Свідовська В. Розвиток дистанційної освіти в навчальних закладах Канади ХХ-початку ХХІ століття / В. Свідовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 35. – С. 166 – 169.

Опубліковано
2019-04-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Котова, А., & Сердюк, В. (2019). Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 155-162. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12500