Визначення альтернативної туристичної доступності та її картографування

  • Юлія Прасул Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3516-7882
  • Валентина Клименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-6777-1606
  • Наталя Бубир Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1362-1151
  • Яніна Мельник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2378-4958
  • Андрій Чудінов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9907-1911
Ключові слова: туристична дестинація, оцінка, туристична доступність, Черкаська область, Київська область, Полтавська область, картографування

Анотація

Мета статті – обґрунтування підходів до оцінки альтернативної туристичної доступності (на прикладі Черкаської області та її сусідів першого порядку) за авторськими показниками та її картографічного супроводу.

Основний матеріал. У статті викладений аналіз пануючих підходів до оцінки туристичних дестинацій, їх турис­тичного потенціалу. Виявлено, що недостатньо оцінювати саму територію, бо вона функціонує і розвивається не ізо­льовано, а знаходячись у постійній конкуренції з сусідами та територіями, що надають аналогічні туристичні послуги. Необхідність вибору подорожувальником туристичної дестинації між кількома можливостями, що виключають одна одну, породжує визначення альтернативи місця відпочинку. Запропоновано за системою показників географічного положення, інфраструктурного, природно-рекреаційного, історико-культурного чинників відповідно до територіаль­ної, практичної, цінової, інформаційної доступності оцінювати комплексний показник – альтернативну туристичну доступність, під якою розуміємо порівняльну оцінку територій за визначеними критеріями з використанням рейтин­гового підходу, геоінформаційно-картографічного методу та методу суми місць. Апробація методики здійснювалася на прикладі Черкаської області та її сусідів І порядку, бо саме вони найчастіше можуть відтягувати на себе потенційні туристичні потоки або, навпаки, виступати донором потенційних туристів.

Висновки та подальші дослідження. За результатами дослідження виявили, що лідером є Київська область. Черкаська область посідає друге місце, програючи за показниками територіальної, інформаційної та практичної до­ступності. Третє місце зайняла територія Полтавської області, яка виступає основним конкурентом для Черкаської області, особливо з урахуванням схожості туристичних продуктів. Головною перевагою Черкаської області при ви­значенні альтернативи місця відпочинку є цінова доступність як найсильніший конкурентоспроможний фактор. Таким чином, результати оцінювання підтверджують сучасну картину розвитку туризму. Вважаємо, що такий по­казник має обов’язково враховуватись під час розробки стратегій туристичного розвитку і укладання SWOT-аналізів, бо дозволяє виділити перспективи і загрози, слабкі і сильні сторони. На перспективу слід здійснити апробацію цієї методики на прикладі регіонів, що виступають конкурентами з певного виду туристичних пропозицій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Юлія Прасул, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Валентина Клименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент

Наталя Бубир, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат географічних наук, доцент

Яніна Мельник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Андрій Чудінов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

бакалавр

Посилання

Beуdyk, O.O. (2009). Recreational resources of Ukraine: А textbook. – Kyiv: Alterpres, 400 (in Ukrainian).

Busel, V.T. (comp.) (2005). Big Explanatory Dictionary of the modern Ukrainian language. – Kyiv; Irpin: Perun, 23 (in Ukrainian).

Davydova, O.H. (2015). Methods of assessing the tourist attractiveness of the regions of the country // Ukrainian Society, 4 (55), 97–107 (in Ukrainian).

Ivanova, K.O. (2017). Methodology and problematics of complex assessment of recreational and tourist resources // Global and National Problems of Economy, 19, 338–342 (in Ukrainian).

Melnik, Ya.R.(2020). Alternative tourist accessibility of the Cherkasy region // Geographical achievements: history, modernity, prospects (based on the material of International conf. student and post-graduate student, invited in memory of Professor G.P. Dubinsky, Kharkiv, April 9, 2020. – Kharkiv: V.N. Karazin KhNU, 13, 131-134 (in Ukrainian).

Muzychenko-Kozlovs'ka, O.V. (2012). Economic assessment of the tourist attractiveness of the territory: Monograph. – Lviv: Novyj svit, 176 (in Ukrainian).

Oklander, M.A. (2002). Problems of formation of the country's marketing system. – Kyiv: Naukova dumka, 167 (in Ukrainian).

Herasymenko, V.H. (ed.) (2016). Assessment of tourist and recreational potential of the region. – Odesa: ONEU, 262 (in Ukrainian).

Prasul, Yu.I., Klymenko, V.H., Melnyk, Ya.R., Andreieva, AA. (2020). Alternative tourist accessibility as a factor in determining the competitive position of the territory. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of the 7th International scientific and practical conference, 11-13.03.2020. – Sofia, Bulgaria: ACCENT, 381–384 (in Ukrainian).

Terebukh, A.A., Moroz, O.I. (2016). Assessment of the tourist potential of destinations // Actual Problems of the Economy., 7, 335–343 (in Ukrainian).

Yukhnovska, Yu.O. (2021). Balanced development of the potential of the tourism industry of Ukraine: theory, methodology, practice : Dissertation ... doctor of Economics : 08.00.03. Dnipro: Dnipro National University of railway transport named after academician V. Lazaryan, 580 (in Ukrainian).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Прасул, Ю., Клименко, В., Бубир, Н., Мельник, Я., & Чудінов, А. (2021). Визначення альтернативної туристичної доступності та її картографування. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 29-38. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-04
Номер
Розділ
Статті