Метод розподілення часу доставки пакету

  • Сергій Богучарський https://orcid.org/0000-0003-4971-4314
  • Максим Муравшик https://orcid.org/0000-0002-4130-5252
  • Ольга Золотухіна завідувач лабораторією, старший викладач Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна майдан Свободи, 4, місто Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-9354-7018
  • Олександр Золотухін старший викладач Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна майдан Свободи, 4, місто Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0003-4440-240X
Ключові слова: конвеєрний ефект, кількість наскрізних передач, розподіл часу, затримка мультипакетного повідомлення, високоякісні канали зв’язку

Анотація

При аналізі проблем організації ефективного функціонування розподілених мереж передачі даних з комутацією пакетів з’ясовується необхідність удосконалення існуючих моделей окремих мережевих структур, розробки нових моделей для дослідження ефектів, факторів і механізмів, що не розглядалися раніше, та створення на їх основі нетрудомістких методів вибору параметрів мережі за різними критеріями оптимальності. Аналітичний огляд результатів, досягнутих у вивченні різних структурних утворень, дозволив виявити ступінь опрацювання питань організації ефективної роботи мережі, сформулювати невирішені завдання та намітити основні напрямки досліджень. При цьому явно не враховується специфіка наскрізного транспортування даних по багатоланковому віртуальному з’єднанню, а питання адекватності розподілів, що задаються реальному процесу передачі інформації не розглядається і залишається відкритим. Запропоновано підхід до побудови розподілу часу передачі інформаційного пакета у віртуальному каналі зі спотвореннями, на основі якого проводиться аналіз впливу тривалості наскрізного тайм-ауту неприйняття квитанції на операційні характеристики процесу транспортування даних. Запропоновано модель тракту передачі даних з спотвореннями на окремих ділянках переприйому у вигляді стохастичного конвеєра, а також отримані допоміжні співвідношення, необхідні для аналізу інформаційного стохастичного переносу. Параметри лінійних протоколів значною мірою визначають потенційні можливості міжвузлових з’єднань, вимоги до обсягу буферної пам’яті вузлів комутації та наскрізну затримку абонентських повідомлень. Відомі методи формального вибору цих параметрів орієнтовані в основному на безумовну перевагу критерію пропускної спроможності міжвузлових з’єднань та вимагають трудомістких чисельних розрахунків. Оскільки завдання перевизначення мережевих параметрів досить часто виникає в реальних мережах у зв’язку із зміною умов експлуатації, то виникає потреба в розробці нетрудомістких інженерних методів їх вибору за різними критеріями оптимальності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Богучарський, С., Муравшик, М., Ольга Золотухіна, & Олександр Золотухін. (2021). Метод розподілення часу доставки пакету. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 51, 12-17. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2021-51-02
Розділ
Статті