Побудова робочих процесів на основі онтологій

  • Лариса Глоба
  • Вадим Гаєвий
  • Андрій Бакай
Ключові слова: онтологія, обчислювальні робочі процеси, функціональні сервіси, автоматизація робочих процесів

Анотація

Сучасне суспільство є неможливим без цифрової економіки, яка все більше надає значний обсяг послуг, гарантуючи технологічну ефективність та інновації, постійно оновлюючи технології та сервіси, адаптуючи їх до потреб кінцевого користувача, реконфігуруючи складні програмні системи. Все це вимагає постійного реінженірингу бізнес-процесів в предметних областях, а відповідно підвищення рівня їх автоматизації. Разом з тим, ефективних рішень, які б дозволили виконувати автоматизований реінжиніринг робочих процесів, на даний момент не існує. У статті представлений підхід до побудови обчислювальних робочих процесів, який заснований на чітко визначених онтологічних моделях предметної області, онтологічній моделі набору правил побудови зв'язків між функціональними сервісами, і онтологічній моделі самих робочих процесів, що динамічно генеруються. Проведено експериментальні дослідження даного підходу та розроблено прототип інструментарію автоматизованої побудови обчислювальних робочих процесів. Застосування запропонованого підходу дозволить підвищити рівень автоматизації побудови обчислювальних робочих процесів, генерувати робочі процеси "на льоту" базуючись на заздалегідь підготовленому пулі функціональних сервісів і обмежень, накладених онтологією предметної області.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-03-29
Як цитувати
Глоба, Л., Гаєвий, В., & Бакай, А. (2021). Побудова робочих процесів на основі онтологій. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 49, 38-48. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/17399
Розділ
Статті