Застосування графових баз даних для моделювання соціальних графів

Ключові слова: NoSQL, граф, мультімодельні бази даних, графові бази даних, Neo4J, OrientDB, ArangoDB, мови запитів, Cypher, OrientDB SQL, AQL, час виконання запиту

Анотація

Стаття присвячена графовим системам керування базами даних. Розглянуті основні характеристики та можливості цих систем. Серед усієї множини завдань, які найкращім чином вирішуються з використанням графової моделі даних, обрані завдання, що виникають при розробці соціальних мереж. Щодо виділеного класу завдань, для дослідження обрані системи керування графовими базами даних, що найпопулярніші на теперішній час − Neo4J, OrientDB та ArangoDB. Приділено увагу таким характеристикам обраних баз даних, як проприєтарне це програмне забезпечення чи вільне, чи має воно сучасну документацію, чи підтримується розробниками, чи є спільнота, де можна одержати відповіді на питання, чи багато часу треба витратити, щоб освоїти цю систему.  З використанням мов Cypher, OrientDB SQL та AQL, що  є мовами запитів у Neo4J, OrientDB та ArangoDB відповідно, сформовані запити, характерні щодо соціальних мереж, коли треба швидко одержувати результати з великою глибиною пошуку. Реалізоване порівняння швидкості виконання запитів. Для цього з використанням моделі Барабаші-Альберта згенеровано граф, який має 5000 вузлів та 24900 зав’язків. Сформовані тестові завдання для пошуку друзів трьох користувачів з глибиною, яка дорівнює 5. Проведене оцінювання середнього часу для кожного запиту за декілька виконань. Зроблені висновки та сформовані рекомендації щодо найкращого вибору графової бази даних при розробці програмного забезпечення, що реалізує соціальну мережу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-10-28
Як цитувати
Лазурик, В., & Тимошенко, Є. (2019). Застосування графових баз даних для моделювання соціальних графів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 43, 46-53. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2019-43-06
Розділ
Статті