Нова система моніторингу для кількісної оцінки ефективності лікування захворювань на основі діелектричних властивостей крові

Ключові слова: система моніторингу, онкологія, хіміотерапія, радіотерапія, ефективність, математичні моделювання, діелектричні властивості, медична діагностика

Анотація

У роботі представлена нова система моніторингу результатів впливу радіаційної та хіміотерапії на пацієнтів з онкологічними захворюваннями та ряду інших хвороб (ішемічний, геморагічний інсульт та інші) на основі зміни діелектричних характеристик проб крові пацієнтів до і після лікування з використанням попередньо організованої системи знань про динаміку онкологічних захворювань, статистичної обробки даних багаторічних вимірювань як у конкретного пацієнта, так і за типом хвороби, а також спеціально розроблених математичних моделей і результатів чисельних розрахунків для інтерпретації експериментальних даних. В першому розділі статті наданий детальний огляд сучасної літератури з досягнень сучасних індивідуальних фізіологічних та математичний моделей, автоматичних комп’ютерних систем збору медичних даних, результатів чисельних розрахунків за математичними моделями з урахуваннями реальної індивідуальної 3-вимірної геометрії досліджуваної системи, даних безпосередніх вимірювань швидкостей та тисків в окремих артеріальних сегментах, а також результатів чисельних розрахунків, у тому числі інтегральних параметрів, а саме об’ємних витрат крові в судинах та осереднених значень тисків. В другому розділі наведені математичні моделі, які є складниками запропонованої  системи моніторингу, діагностики та лікування онкологічних захворювань на основі електрофізичних параметрів стандартних проб крові пацієнта за допомогою вимірювань діелектричних показників проби в зовнішньому електромагнітному випромінюванні СВЧ-діапазону при широкому варіюванні температури зразка в діапазоні Т=0-56 С.

Розроблена система дозволяє накопичувати, зберігати та видавати дані для первинної та повторної статистичної обробки інформації, в реальному часі приймати рішення про ефективність/неефективність терапевтичних процедур і планувати подальші лікувальні заходи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-10-28
Як цитувати
Batyuk, L., & Kizilova, N. (2019). Нова система моніторингу для кількісної оцінки ефективності лікування захворювань на основі діелектричних властивостей крові. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 43, 4-10. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2019-43-01
Розділ
Статті