ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ПРАВА НА ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК

  • Ye. O. Michurin Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4283-4604
Ключові слова: особистий розвиток, особисті немайнові права, цивільні правовідносини, зміст цивільних правовідносин, здійснення цивільних прав.

Анотація

у статті проаналізовано цивільні правовідносини, що виникають при здійсненні людиною права на особистий розвиток. Визначається правова природа цього права. Надається співвідношення права на особистий розвиток з правами, із якими воно пов’язано. Приділяється увага особливостям правовідносин, що виникають при здійсненні особою права на особистий розвиток: їх змісту, об’єкту та суб’єктному складу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ye. O. Michurin, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Єпіфанова Ю.С. Право на розвиток як невід’ємне право людини // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2016. – Випуск 21. – С. 112-115.

Устименко Н.В. Таємниця особистого життя людини та її цивільно-правова охорона : автореф. дис. канд. юрид. yаук. 12.00.03. – НЮА ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 18 с.

Общая теория права. Под редакцией Пиголкина А.С. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996. – 384 с.

Халфина Р.О. Обще учение о правоотношении. –М.:Юр.лит. –1974. –340 с.

Гражданское право / под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Генкина – T. 1. – Юриздат, 1944. – 244 c.

Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву. – Харьков: ХЮИ им. Ф.Э.Дзержинского, 1968. - 223 с.

Толстой Ю. К. К теории правоотношения. – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1959. – 88 с.

Мічурін Є.О. Межі втручання державних органів у право людини на особистий розвиток / Є.О. Мічурін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті (Матвеєвські цивілістичні читання)», 8 листопада 2016 р. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – С. 56-57.

Спасибо-Фатєєва І. Деякі проблеми, пов’язані з участю держави Україна в цивільно-правових відносинах / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2006 - № 4. – С. 96-107.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Michurin, Y. O. (2017). ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ПРАВА НА ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 116-118. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9703
Номер
Розділ
Цивільне право та процес